Bemutatkozás
 
Az Ősmagyar Egyház nem új vallás, hanem visszatérés elődeink ősi hitéhez, bölcseletéhez, életszemléletéhez és társadalmi rendjéhez. Ez a szittya-magyar őseink által évezredeken át gyakorolt hit folytatását és annak a mai életbe való beépítését jelenti.
 
Az Ősmagyar Egyház célkitűzései:
 
cimer 1
1. Az ember és az Isten közötti kapcsolat javítása
2. Az EgyIsten-hívő ősi magyar vallás felújítása
3. Magyar hagyományaink ápolása és megőrzése
4. A magyar test, szellem és lélek gondozása
5. A magyar lelki testvériség megteremtése
 
Az Ősmagyar Egyház az égből áradó isteni áldás és szeretet testvéri gyülekezete
     895 óta a Kárpát-medence első magyar őskeresztény, történelmi egyháza 
 
A Mindenható Isten áldása, hogy egy ezredéves szunnyadás után, 1973 márciusában
felébredt a magyar lélek és újraszületett az Ősmagyar Egyház. Isteni elrendeltetés volt ez !
 
1999. november 15-e óta Magyarországon is bejegyzett, nyilvántartott egyház vagyunk.
2014 április 1-től az új egyháztörvény jogállásunkat "vallási szervezet"-re módosította.
 
A Teremtő Isten minket magyarnak teremtett, s mivel érzelmünk, gondolkodásunk magyar,
ezért az Ő akaratát teljesítve valljuk és éljük ősi magyar hitünket. Az Ősmagyar Egyház követője mindent az Égiek dicsőségére, hazája, családja javára és a saját maga felemelésére tesz. 
 
Elmélkedjünk, imádkozzunk, és segítsük egymást a földi és égi kapcsolatok fenntartásában. 
A Magyarok Istene áldása kísérjen és vezéreljen bennünket ebben az igaz és szent küldetésben.
 
Testvéri szeretettel az Ősmagyar Egyház.

000.png 

Beköszöntő

dj.pngA Mindenható Isten elrendelése szerint a magyarság az igazság és a szabadság népe. Ennek az égi küldetésnek népünk sokezer éves történelme folyamán számtalanszor eleget tett. Nemcsak saját, de sok más nép szabadságát is megvédte. Szabadságharcaink nagy áldozattal jártak. A magyar nép lélekszámban fogyatkozott, testileg, lelkileg, szellemileg súlyos sérüléseket szenvedett. Elvesztettük társadalmi értékrendünket, magyarságtudatunkat, életütemünket. Valahol utat tévesztettünk! Hagytuk magunkat letéríteni arról az isteni fény által megvilágított útról, melyet szent és bölcs elődeink jelöltek ki népünk számára. Felcseréltük az ősi magyar életformát idegen szemlélettel, lelkülettel. Azóta a homályban bolyongunk....

Jézus mondta : "Azért jöttem, hogy visszahozzam azt, ami elveszett." 
Az Ősmagyar Egyház is azért született újra, hogy népünk elveszített értékeit visszaszerezze.
A magyar tudáskincs nem veszett el teljesen. Népünk bölcsei, mágusai, táltosai, ma is őrzik a tudás magját! Testvérnépeink és a világ könyvtárai is őrzik a magyar múlt titkait, várják az igazságkereső kutatókat kincseink feltárására. 
 
A magyarság feltámadásának egyetlen reménye, ha visszatér az ősi hagyományaihoz, az ősi hitéhez, eszerint él és cselekszik. Célunk: rendszerezni a sokféle tanítást és alkalmazni, beépíteni népünk mindennapi életébe, boldogulására ! Elsőrendű feladatunk: a magyar test, lélek, szellem és erkölcs védelme, de foglalkozunk más, a magyar élettérrel kapcsolatos tárgykörökkel is. 
A Magyarok Istene által reánk bízott feladatok teljesítése küldetésünk és kötelességünk is, mert 
"A magyarság érték az emberiség csillagokhoz vezető útja számára." - mondotta Ady Endre.
 

Hajdú Nimród