Nyomtatás 

Jézus eljött, hogy megszabadító ereje által szebb legyen a Föld.Isten mindannyiunkat boldogságra teremtett, és ez a boldogság Jézus szerint nem körülményeinktõl függ, hanem attól, hogy miképpen állunk körülményeinkhez. Tehát nem körülményeinknek, hanem gondolkodásunknak átalakítását kell megtanulnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk. Minden ezen fordul !… Erkölcsi értéket a lélekben levõ szeretet ad mindenkinek, függetlenül attól, hogy melyik felekezetnek tagja…Ami mulandó, legyen az akár égitest, akár iskoladolgozat, az mind eszköz arra, hogy ami örök –szeretetkapcsolatok építése, ápolása - az megvalósít-ható legyen….A jelen megszentelése a feladat. Minden ember olyan iskolába jár itt a földön, ahol megtanulhatja, hogy bizonyos következmények vállalása által válik egyre éretebbé…. Nap mint nap vizsgák sorozatát kell letenni. A kevésbé vagy egyáltalán nem sikerült vizsgákat meg kell ismételni. Erre való a földi élet. A belsõ békénél fontosabb semmi sem lehet!

Dombi Ferenc (r. k. pap) jegyzeteiből, 1993

 

000.png