Keresd és találd meg önmagadban mind azt ami isteni; jó tulajdonságaidat, melyeket azért kaptál, hogy teljesíteni tudjad szent küldetésed itt a Földön. A rajtad keresztül megnyilvánuló isteni erõ ,,csodákra” képes: jóságot, nyugalmat, boldogságot sugároz, megtart a jó úton, kiegyensúlyozottá teszi az életet és annak értelmet ad; épít, alkot, teremt. A megértõ, segítõkész, becsületes, szorgalmas egyén Isten munkatársa. Minden ránk erõszakolt, vagy önként magunkra vett rabságtól, gúzsbakötöttségbõl meg kell szabadulnunk, mert akadályozzák fej-lõdésünket és gátolják isteni küldetésünk teljesítését. Az élvezetek hajszolása, harag, irigység, rossz-akarat, élõsdiség, hazudozás, becstelenség és egyéb káros tevékenység béklyóiból ki kell szabadulnunk. Amikor megtisztítjuk gondolatainkat, beszédünket, cselekedeteinket, akkor megnyílik a menny és a vi-lágmindenség építõ, éltetõ ereje rendelkezésünkre áll. Mindenkinek vannak veleszületett képességei, természetes, jó adottságai; ezek kifejlesztése, mûvelése, építõleg való használata döntõ fontosságú úgy az egyén, mint a nemzet számára. Egy nép, egy nemzet csak úgy emelkedhet, hogy ha a közösséget alkotó egyének többsége emelkedik. S a nemzetek javulásával a világ is javul – általad és veled.

Remete, 2002

 

000.png