Néhány magyar történelmi esemény évszámai között érdekes összefüggés található. Erre 1956 végén figyeltem fel amikor egy osztrák menekült táborban (Steyer városában), cikket írtam a nándorfehérvári magyar diadalról, melyet Hunyadi János és bátor katonái arattak a túlerőben lévő támadó törökök felett 1456-ban. Az írás megjelent az "Ahol a pálmák virágoznak" c. kőnyomatos lapban, melyet Indiában készített egy magyar szerzetes-pap magyarul. Olyan kis faluban végezte munkáját, amely gyakran tigris támadásának volt kitéve. A megírt, összegyűjtött anyagot elküldte egy másik magyar szerzetesnek New Yorkba, aki aztán a sokszorosított több oldalas lapot továbbította a világ különböző részein élő érdeklődő magyarokhoz.Írás közben döbbentem rá, hogy 1456 és 1956 között 500 év telt el. A történelmi példák buzdító hatásai mindenki előtt ismeretesek. Ebben az esetben egy fél évezred távolából sugározta erejét a hősiesség, a szabadságszeretet. Üzentek Hunyadi János, Kapisztrán Szt. János és bátor vitézeik.Ezt a felfogást még az az elgondolkodtató tény is erősíti, hogy a katolikus naptár szerint október 23, már nagyon rég óta Kapisztrán János ünnepe. Mindezt látva megfogalmazódott bennem az a felfogás, hogy itt égi kapcsolat jelenléte tételezhező fel Évek múlva e gondolatmenet alapján folytatva a vizsgálódást további titokzatos számok bukkantak elő, melyek létezése szintén valóság Tudjuk, hogy az 56-os szabadságharcosok elsődleges példaképei  Kossuth, Petőfi és az 1848-as szabadságharc többi hőse volt. Ezt mindenki érezte, tudta és az számtalan buzdító beszédben el is hangzott. Az 1956-os magyar szabadságharc egyik mozgató ereje, példája az 1848-as magyar szabadságharc volt.1956 októberében ugyanúgy elhangzott Petőfi Sándor Nemzeti dala, mint 1848 márciusában:
 
"Talpra magyar, hí a haza,
Itt az idő most vagy soha.
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés válasszatok!..."

 

000.png