A test múlandó, a lélek örökéletű, és az örökkévalóság alapjaival van kapcsolatban. A valódi egyéniség a lélek, és az emberi lélek égi eredetű, s mindig létezett. Ébredj valódi önmagadra, és fedezd föl Isteni származásod! A valóság az, hogy Isten gyermeke vagy! Isten magyar gyermeke! Vágyódások, félelmek ne háborítsák életed, azoknak nincs valódi erejük. Csak annyi az erejük, amennyit te adsz nekik. Összpontosíts fontosabb dolgokra, tartsd rendben lelkedet, és életutad legyen egyenes! Minden önzést, irigységet vess el magadtól, és légy kiegyensúlyozott! Ne engedd, hogy a látszólagosság megtévesszen! Emlékezz arra, hogy a változás világa alatt létezik egy végtelen, nem változó valóság. Ez képezi minden ember személyiségének valódi lényegét. Az élet egyik célja felfedezni ezt a valóságot, annak természetét, kapcsolatait önmagunkban és az egész teremtett világban. Ez a magunkra találás tulajdonképpen az Istenre találás alapja – már itt a Földön.

virag_1.jpg

 

000.png

 

Néhány magyar történelmi esemény évszámai között érdekes összefüggés található. Erre 1956 végén figyeltem fel amikor egy osztrák menekült táborban (Steyer városában), cikket írtam a nándorfehérvári magyar diadalról, melyet Hunyadi János és bátor katonái arattak a túlerőben lévő támadó törökök felett 1456-ban. Az írás megjelent az "Ahol a pálmák virágoznak" c. kőnyomatos lapban, melyet Indiában készített egy magyar szerzetes-pap magyarul. Olyan kis faluban végezte munkáját, amely gyakran tigris támadásának volt kitéve. A megírt, összegyűjtött anyagot elküldte egy másik magyar szerzetesnek New Yorkba, aki aztán a sokszorosított több oldalas lapot továbbította a világ különböző részein élő érdeklődő magyarokhoz.Írás közben döbbentem rá, hogy 1456 és 1956 között 500 év telt el. A történelmi példák buzdító hatásai mindenki előtt ismeretesek. Ebben az esetben egy fél évezred távolából sugározta erejét a hősiesség, a szabadságszeretet. Üzentek Hunyadi János, Kapisztrán Szt. János és bátor vitézeik.Ezt a felfogást még az az elgondolkodtató tény is erősíti, hogy a katolikus naptár szerint október 23, már nagyon rég óta Kapisztrán János ünnepe. Mindezt látva megfogalmazódott bennem az a felfogás, hogy itt égi kapcsolat jelenléte tételezhező fel Évek múlva e gondolatmenet alapján folytatva a vizsgálódást további titokzatos számok bukkantak elő, melyek létezése szintén valóság Tudjuk, hogy az 56-os szabadságharcosok elsődleges példaképei  Kossuth, Petőfi és az 1848-as szabadságharc többi hőse volt. Ezt mindenki érezte, tudta és az számtalan buzdító beszédben el is hangzott. Az 1956-os magyar szabadságharc egyik mozgató ereje, példája az 1848-as magyar szabadságharc volt.1956 októberében ugyanúgy elhangzott Petőfi Sándor Nemzeti dala, mint 1848 márciusában:
 
"Talpra magyar, hí a haza,
Itt az idő most vagy soha.
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés válasszatok!..."

 

000.png

 

Étel táplálja testünket, gondolat pedig a lelket. Kerüld a túl forró, vagy a túl hideg ételeket! Soha ne egyél jóllakásig! Lassan egyél, mintha Istenhez imádkoznál! Így lesz ételedből Isteni erő, mely éltet téged. A megterített asztal Isten oltára, és az, aki ott ül, a templomban van, és szertartást végez. Étkezés közben figyelmed az ételen legyen! Így válik tested templommá, bensőd pedig oltárrá, ahol Isten ereje lakozik. Kezdd áldással az étkezést! Amit szomorúan, kedvetlenül, vagy haraggal eszel, az méreggé válik a szervezetedben. A jó étvággyal, kedélyesen elköltött étel egészség és áldás számodra. A mosolygó lélek meghosszabbítja az életed. Szenteled meg a hetedik napot, legyen ez a megújulás napja, amikor emlékezel, hogy Isten gyermeke vagy. Életed egyensúlyának megtartásához szükséges, hogy e napon szabad légy a mindennapi gondoktól, és tudj elmélyültebben lelki dolgokkal foglalkozni. Ez nagyban hozzájárulhat földi életed jobbá tételéhez és mennyei jövőd biztosításához. Imádkozz minden nap, ha lehet, többször is, mert így közelebb kerülsz Mennyei Atyánkhoz és Földi Anyánkhoz is. Így kapsz tőlük áldást, bölcsességet, szeretetet, lelki békességet. Így lesz életed kiegyensúlyozott.

Kalocsai.jpg

 

000.png

 

Összeszedtem mit tartok fontosnak házasságkötés előtt...

Nem mindig volt felhőtlen az életünk, de rájöttünk, hogy őszintén szeretjük egymást, és ez a legfontosabb. A két család is elfogadta, megszerette egymást. Anyósjelöltem egyik erénye, hogy igazságos és elfogulatlan. Amikor egyszer kétségessé vált a további kapcsolatunk, azt mondta: —Kislányom, én szeretem a fiamat, szeretlek téged is. Hiba nélkül ember nincs ! Neked kell eldöntened, hogy a jó tulajdonságaiért el tudod-e fogadni a hibáit. Én elgondolkodtam és döntöttem. Fontos volt, hogy lényeges kérdésekben megegyezzünk. Hány gyereket szeretnénk, hogyan osztjuk be a pénzt, hogyan végezzük a házimunkát. Apróság, de lényeges, hogy párunkat se családi körben, se idegen előtt ne szégyenítsük meg, ne hozzuk lehetetlen helyzetbe. Tudjunk bocsánatot kérni és fordítva, megbocsájtani is. A hibákból szeretettel, tapintatosan le lehet faragni, de ne akarjuk megváltoztatni, úgysem sikerül... Ha valami gond van, beszéljük meg, a tüskét nem őrizgetni kell, hanem kipiszkálni.

SOHA NE ALUDJUNK EL EGYMÁS IRÁNTI HARAGGAL A SZÍVÜNKBEN !

Vita lehet, ez elkerülhetetlen (édes a kibékülés), de nem szabad napokig duzzogni. Ne dramatizáljuk a dolgokat, humorral a rosszat és sok minden mást is könnyebb elviselni.

Nagy Judit, 1999. (Nők Lapja)

 

000.png

 

Naplómban 1899. Szeptember 4 és 5 alatt egy szegedi tanya életének megfigyelése alkalmából, a gazdával folytatott beszélgetésből kelve, a következőt jegyeztem föl: „Ezek az emberek emelt fővel állanak meg király,herceg vagy bármi földi hatalmasság és rang előtt...”Erre nézve élesen jellemző példa az ezredéves kiállítás egyik pásztoremberének, öreg DOBOS SÁNDOR,Kecskemét városa bugacz-monostori cserényes gulyásának magatartása boldog emlékű ERZSÉBET magyar királynéval szemben, ki távollétemben FERENCZY IDA magyar felolvasónője kíséretében ellátogatott pásztoraimhoz. Amikor később felkerestem a pásztorokat, feleségem és az öreg DOBOS között ilyen párbeszéd folyt:- Igaz az hogy ő Felsége a magyar királyné itt is járt ?- Igaz hát.- És beszélt vele Sándor bácsi ?- Beszéltem hát.- Hát miről ?- Azt kérdezte, hogy hová való vagyok, meg aztán hány esztendő nyomja a vállamat ? El is mondtam, hogy 48 év óta vagyok Kecskemét városgulyása; ő meg rámondta, hogy biz’ az derék dolog.- De hát nem félt ?- Már mitűl féltem volna ?- Mégis csak nagy dolog egy koronás királynéval beszélni! Hogy is beszélt csak ?- Hát éppen úgy, mint most a nagyságos asszonnyal.- Hát FERENCZY IDÁ-val beszélt ?- Akkor nem; de aztán magára együtt ki ide.- Hát mit csinált ?- Ide ült le a gúnyás padra, aztán beszélgettünk.- Szívesen maradt ?- Szívesen hát, hiszen nem valami együtt ment, mer Kecskemétről való.Mindez a legnyugodtabb hangon folyt és látszott, hogy ez az öreg pásztorember az egész dolgot nagyon természetesnek találja.

 

Hermann Ottó: A magyar nép arca és jelleme, Budapest,1902

 

000.png