po.jpg
 
Népeknek, országoknak… éltető lelke a hagyomány. Míg a hagyományok élnek, addig élnek a nemzetek.
— 1896
A jövő társadalmat az Isten az emberre bízza.
— 1896
Aki életét becézi, s puha élvezetekben kimeríti, az el is veszti azt.
— 1901
A tulipán az öntudatra ébredt magyarság virága.
—1903
Boldog ember az… aki a hétköznapi történésből ki tudja emelni az isteni jelentőséget, s akaratot.
—1912
Amilyen mértékben nyílik meg szemünk, olyan mértékben látjuk meg mások baját és olyan mértékben segítjük egymást.
—1905
Mindenkiben van egy darab emberfeletti erő, mindenkiben van önmagánál nagyobb lélek. Van ilyen a nemzetekben is, s ez… a nagy időkben tőr ki milliók lelkéből. 
—1914
Senkinek nincs hazája, kinek nincs háza; senkinek nincs hona, kinek nincs otthona.
—1917
Nagyobb szolgálatot a nemzetnek, s az egész emberiségnek senki sem tehet, mint fényt gyújt neki a sötétségben.
—1917
Van egy felsőbb gondolat… mely érvényesül a világ folyásában. Van egy kiszámíthatatlan s kikutathatatlan tervezet, mely bele van pontozva a világba.
—1917
Ideiglenes, évtizedes életünkkel védjük meg a nemzetnek százados, s évezredes életét, s biztosítsuk… a jövendő nemzedékek boldogulását.
—1917
Az egész nemzetnek vigyáznia kell, hogy a föld a nagy közérdek szolgálatából ki ne vonassék… Ez a föld a dolgozó népé legyen.
—1918
A lélekben feltámadt Magyarország támaszthatná csak fel, csak az állíthatná talpra a területi Magyarországot!
—1927
A múlt a jelenben lüktet.
—1927
Míg lélegzem, remélek! ( Püspöki jelmondata)  
 
 
Gyűjtötte és válogatta: Orosz László
 

 

000.png