sumer oroszlan

Az esztergomi szumir oroszlán

osmb_2.png

osmb_3.png

 

000.png

 

atilla_5.JPGAtilla király üzenete ma élő személyek tudatán keresztül jutott el hozzánk. A nagy uralkodónak sokan talán csak hadvezéri képességeit ismerik. Az egész akkori világ számon tartotta páratlan haditetteit, s ezeknek híre maradt fenn leginkább. Aki viszont elmélyed nagy királyunk életének tanulmányozásában, az megláthatja, hogy Atilla milyen sokoldalú uralkodó volt. Király, hadvezér, bölcselő, bíró, férj, apa, lovas, diplomata, íjász, kard szakértő, oktató, nevelő, és valószínűleg táltos, valamint hagyományőrző. Feljegyezték róla, hogy az oktatást nagyon támogatta. A szemtanú, I. Leo pápa azt is megjegyezte, hogy Atilla viccelődő természetű volt, és kiváló tárgyalófél. A bizánci küldöttség tagja Priszkosz pedig, aki magyar területen, Atilla udvarában, szintén, mint szemtanú- megemlítette a tisztaságot, rendet, amelyet ott tapasztalt. Ugyancsak Priszkosz említi, hogy a király milyen szerető apa volt. Az itt összegyűjtött gondolatcsokor csak kis részét képezi Atilla tanításainak, tanácsainak, bölcseleteinek. Itt az élet sok területe van érintve, a legegyszerűbb, mindennapi dolgoktól kezdve a legemelkedettebb gondolatokig.

A figyelmes szemlélő rögtön észreveheti, hogy a közölt gondolatok nagy részének több szinten van értelme. A nyilvánvaló külső jelentés mellett- belső tanítás is felismerhető. Ilyen például: "Sáros csizmával ne lépj a házba!" Ez ésszerű, gyakorlati tanács volt Atilla korában, és ma is az. Ne sározzuk össze a szép tiszta szőnyeget, vagy a padlót. A tiszta lakás mindenkori ellensége volt a sár. Hányszor hallottuk a jóakaratú figyelmeztetést: "Töröld le a lábad, ne hozd be a sarat!" Sok helyen védelmül szolgált a sárkaparó. Ez nagyjából egy széles H alakú fém eszköz volt, alsó szára a földbe rögzítve és arra szolgált, hogy lábbelink talpáról eltávolítsuk a sarat. Ez volt a sártalanítás első "védelmi állása". A második volt a lábtörlő. E két állomás után megtisztulva léphettünk a lakásba. Tehát az a figyelmeztetés, hogy "Sáros csizmával ne lépj a lakásba!" - már első látásra is ismerősen hangzik, értelme van. Ugyanakkor mélyebb mondanivalóra is figyelmeztet: a külső világ szennyét, rossz erőit, káros felfogását ne vigyük be otthonunkba. Hagyjunk kívül mindent, ami tisztátalan, őrizzük meg otthonunk nyugalmát, tisztaságát, egyensúlyát, éltető, áldott légkörét.

Ez családunk meghitt hajléka, ahol egymásra találunk. Szent hely, iskola, életünk és szellemünk táplálója, ezt védenünk kell a külvilág zavaraitól. Ez volt a második szint értelmezésének rövid összefoglalója. Sokan megfigyelhették, hogy itt harmadik szint is létezik. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy szabaduljunk meg káros, rossz tulajdonságainktól, nehogy azok megléte kedvezőtlenül befolyásolja életünket, szeretteinket, környezetünket. Tisztuljunk meg testileg, lelkileg, szellemileg mindannyiunk javára.

Talán hasznos lehet egy másik rövid példa bemutatása. "A kardnak nem csak éle, hanem hegye is van, " - mondja a szöveg. Ez az egyszerűnek látszó emlékeztető is több szintű tanítást közvetít. A mondat külső jelentése nyilvánvaló. A belső jelentések egyike azt mondja el, hogy némelyik kérdést több oldalról is meg lehet közelíteni. Sokszor több megoldás is lehet ugyanarra a kérdésre. Néha a kettő együtt adja a teljes választ. A védelemnek több módját kell felismerni és gyakorolni. Ez vonatkozik testi, lelki, szellemi védelemre egyaránt.

A további szintek elmondják, hogy ne csak a nyilvánvaló, feltűnő dolgokra figyeljünk, hanem a kevésbé láthatókat is ismerjük fel. A kard csúcsa - mivel egy pontban végződik, - az összpontosításra irányítja figyelmünket. A különböző részek "egybe kovácsolva", együttesen adják azt a hathatós eszközt, melynek megfelelő külsőt adva, úgy hívunk, hogy kard (és szablya). A felhasznált anyag minősége döntő tényező. Ugyancsak fontos a részek megmunkálása, aránya, és az egészet egységbe foglaló, megfelelő eljárás. Sorra elemezhetnénk Atilla király többi gondolatát is, de talán mélyrehatóbb, ha azt mindenki saját maga teszi meg, akár egyedül, akár családjával, vagy barátaival közösen. Így rögtön át lehet gondolni a szöveget (akár szertartás keretében is).

Az itt rögzített gondolatok nincsenek csoportosítva, rendszerezve. A számozás pusztán azok keletkezésének sorrendjét tükrözi. E 108 mondat a nagy király tanításainak csak egy kis részét képezi.

 1. A hatalommal visszaélni nem szabad.
 2. Mértéktartást mindenben.
 3. Példaadás a legjobb útmutatás.
 4. Hivatásod vedd komolyan, légy fegyelmezett és megbízható.
 5. A siker legtöbbször jó tervezés és kemény munka eredménye.
 6. Cselekedj ésszerűen és megfontoltan.
 7. Minden helyzetben tartsd meg lelki egyensúlyod, és légy derűs.
 8. Tudatos, állandó tanulással bővíteni kell ismereteinket.
 9. Saját magad nem szabad leértékelni, sem túlbecsülni.
10. Ez vonatkozik az ellenfélre is.
11. Ne törődj a hízelgőkkel, se az irigyekkel.
12. Mindig légy résen, és tudjad, hogy hol vagy.
13. Tárgyalást, megbeszélést ne bízd a szerencsére, készülj fel, és legyél jól tájékozott.
14. A legyőzött ellenfelet megalázni nem szabad.
15. Ne hagy magad felmérgesíteni.
16. Légy türelemmel magad és mások iránt.
17. A valódi jó szó épít, gyógyít.
18. Aki bohócként viselkedik, azt bohócként kezelik.
19. Ismerd meg őseid, tiszteld őket, és légy méltó hozzájuk.
20. Minden ember annyit ér, amennyi hasznos munkát végez.
21. Légy az Isten munkatársa.
22. Siker vagy győzelem ne vakítson el.
23. Az igazságot akkor is védeni kell, amikor az nem népszerű.
24. Szándékaid legyenek tiszták.
25. A haza védelme mindenki kötelessége.
26. Váltott lóval messzebb lehet eljutni.
27. Minél jobban lehajtod fejed, annál többen néznek le rád.
28. Váltott lóval hamarabb célhoz érsz.
29. Az igaz ember nem istenfélő, hanem istentisztelő, istenszerető.
30. Nemcsak a támadást, hanem az önvédelmet is gyakorolni kell.
31. Még a legjobb kard értékét is csak az adja, amire használják.
32. Ostorral nevelt lónak nem sok az értéke.
33. A célba lövésnél a célpontra kell összpontosítani.
34. Testvéreid segítésével magadat is segíted.
35. Nem a rang teszi az embert, hanem cselekedetei.
36. Esőben nehéz nyilazni, fagyban lehetetlen.
37. Csak ébredés után válhatunk hasznos emberré.
38. Por és sár egyformán az utas ellensége.
39. A fegyver csak képzett fegyverforgató kezében hathatós eszköz.
40. A Nap akkor is létezik, amikor nem látjuk.
41. Barátod az legyen, aki Istennek is barátja.
42. A másét ne vedd el, a magadét védjed.
43. A haza védelme a családod védelme.
44. A természet jeleit tanuld meg olvasni.
45. Drága kincs a becsület.
46. A hazáját védő egyén Isteni feladatot végez.
47. Soha ne feledd, hogy néped sorsa tőled függ.
48. Légy mindig emberséges.
49. Gyűjtsd a hasznos ismereteket.
50. Gyakorlat teszi az embert mesterré.
51. Az adott szó kötelez.
52. A jövő alapja: az egészséges nagycsalád.
53. Becsüljük meg asszonyainkat, ők a mindennapok hősei.
54. Szorgalmas munkával építsük a hazát.
55. Minden ember feladattal születik a földre.
56. A kardnak nem csak éle, hanem hegye is van.
57. Égnek és Földnek adjál kellő tiszteletet.
58. Sötétben útmutatód lehet a csillagos ég.
59. Jóllakott ember lassúvá válik.
60. A gyermekhez nem elég csak lehajolni, néha fel is kell őt emelni.
61. Igaz a régi mondás, hogy nem minden arany, ami fénylik, de az is igaz, hogy nem minden arany
fénylik.
62. Jól nevelt lovat ritkán kell ösztökélni.
63. Más az ismerős, és más a barát.
64. Pihenésre és tanulásra legyen mindig időd.
65. Kenyérszegés előtt megáldjuk a kenyeret.
67. Ha békén akarsz élni, erősödj meg.
68. Sáros csizmával ne lépj a házba.
69. Hosszú útra készülni kell, de fölösleges terhet ne cipelj.
70. Az ellenséget nem szidni kell, hanem legyőzni.
71. Őseink hitét elhagyni nem szabad.
72. Egy az Isten, de Égen és Földön sok a munkatársa.
73. Az Isten se nem görög, sem nem római, se nem szittya, Ő az ég és a föld ura, a világmindenség
fenntartó ereje Őt mindenki magáénak tekintheti.
74. Egy sikeres ország vezetői nem törzsekben, hanem nemzetben és népben gondolkodnak.
75. A buta ember butít, az értelmes ember felvilágosít.
76. Szószátyár emberre ne bízzál titkot.
77. Az életben találd meg a szépet és a jót.
78. A jóság és a szeretet akkor is létezik, ha nem látjuk.
79. Követnünk kell őseink hősi példáit.
80. A lovas ember ügyeljen arra, hogy ne nézze le a gyalogost.
81. A gyalogos ember ne irigyelje a lovast.
82. Mindenkinek volt édesanyja, még annak is, aki nem tud róla.
83. Két ember nem mindig ugyanannyi, mint 2X1 ember.
84. Erős nagycsalád, erős nagy ország.
85. Öltözéked, lószerszámod ne cifrázd túlságosan.
86. Túl puha, vagy túl kemény nyereg nem jó a lovasnak.
87. Kardot hüvelyéből kihúzni csak okkal szabad.
88. Se embert, se lovat, se egyéb teremtményt nem szabad kínozni.
89. Gondoskodj az édes anyaföldről, műveld szorgalmasan, és gondoskodni fog a családodról.
90. Tanulni lehet írásokból, tanulni lehet személyektől, tanulni lehet megfigyelésből, a legmaradandóbb
az, amit te is átéltél.
91. Elesett testvéreid családjáról kötelességed gondoskodni.
92. Írni, olvasni, számolni, énekelni, a régi dalokat megismerni, a Természet titkaiba bepillantani,nyilazni
úszni, lovagolni minden gyermek tanuljon meg.
93. Birkózás, kardforgatás, lándzsavetés, pányva dobás, tábor verés, terepjárás csak ezután
következik.
94. A kézügyességet is lehet fejleszteni.
95. A bölcsek tanításait mindenki hallgassa meg.
96. A föld helyes megművelését és az állatok gondozását is tanulni kell.
97. Azt kell ennünk, amit az áldott anyaföld megterem, mindazt változatosan és mértéktartással.
98. Az időseknek adjunk kellő tiszteletet.
99. A nyilat szeles időben nem úgy használjuk, mint szélcsendben.
100. Minden tettnek következménye van.
101. Előző életünk határozta meg a mostanit, és a mostani életünk határozza meg a következőt.
102. Azért élünk, hogy az életet jobbá tegyük.
103. Légy mindig igazságos.
104. Isten Napja mindenkire süt, aki nem bújik el előle.
105. Ne üsd dobra, ha valakinek segítettél.
106. Egyszerűsítsd életedet.
107. Aki lefele néz, az nem látja a csillagokat.
108. Adjunk hálát az égnek életünkért, családunkért, hazánkért.

 

000.png

 

A dolgok szerencsés alakulása nemcsak a királyokat és fejedelmeket, hanem az alázatosokat és a szerény sorsúakat is hiú dicsőséggel szokatlan dolgokra ragadja, erkölcsileg megváltoztatja, és különféle csábításoknak teszi ki.  ?

 • Nehezen oldódik el a többszörösen megcsomózott kötél.  
 • Minden rossznak gyökere a kapzsiság.  
 • Ha az emberi vigasztalás hiányzik, az Istenhez kell fordulni!  
 • A becsületes emberek becsületességét gyakran a rosszak irigyelni szokták.  
 • Könnyelmű és az erényekben sem jól megalapozott lélek, ha világi dolgokhoz szívesen ragaszkodik, a világ bűneiben keveredik.  
 • A túlságos sietség elpusztítja az áhítatot.  
 • Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.  
 • Légy irgalommal önmagad iránt, és nagy buzgalommal mérd meg életedet mi voltál, mi vagy, és milyen érdemeket szereztél.  
 • Nem használ a sok barát, nem tud segíteni az erős szövetséges, nem adhatnak hasznos tanácsot az okos tanácsadók, nem vigasztalhatnak a doktorok könyvei, nem menthet meg valami kincs, valami titkos menedék, hacsak Isten nem támogat, ha nem segít, ha nem erősít, ha nem vigasztal, ha nem tanít és nem őriz.  
 • Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek a rosszakaratú, könnyelmű és hamis barátok, inkább csatlakozzatok az erényes, fegyelmezett és tanult emberekhez, akiktől mindig jó, kedves, vigasztaló és követésre méltó szót hallhattok.  
 • Aki haragszik, igazságot nem cselekszik... Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak... A harag - akár jogos, akár jogtalan - senkinek sem használ.  
 • Akinek a szeme beteg, gyűlöli a fényt. A harag az emberek jámbor gondolkodását teszi oktalanná.  
 • (A testvérek...)  
 • a Szent Kereszt fegyverzetébe öltözködve bátor katonaként harcoltak,  
 • mint jó papok fáradoztak, mint jámbor szerzetesek imádkoztak,  
 • mint az Úr hűséges szolgái dolgoztak, a hibákat erényekkel felülmúlták,  
 • a haragot hallgatással fékezték, a torkosságot szigorú böjttel zabolázták,  
 • a tétlenséget munkával űzték el,  
 • a nevetgélést fájdalommal szűntették meg,  
 • és a gyűlöletet szeretettel semmisítették meg...  
 • Megfontolt légy, ne bízz meg mindenkiben.  
 • A sokat beszélő ember... szükséges, hogy gyakran elmélkedjen, és tartson szünetet...  
 • Tanulj meg keveset beszélni, kevés szóval és gondolkodva. Várd meg, amíg a másik beszél.  
 • Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak
               Válogatás Gyöngyösi Gergely (1472-1545): „I. Remete Szent Pál remete testvéreinek élete" c. munkájából  1998-as kiadás, Vince Atya OSP fordítása alapján.
 

 

000.png

 

. .Aki a múltba néz, a jövőbe lát éppen úgy, mint látni a víz mélyében a magas eget.”
Petőfi Sándor, 1849. január 9.
 
„... Minden cselekedetem célja kizárólag a szabadság szeretete volt, és az a vágy, hogy hazámat az idegen járom alól felszabadítsam.”
II. Rákóczi Ferenc
 
 
„.. .Merjetek nagyok lenni, Ti kik valami jobbra vagytok meghíva, születve, kik egy szebb jövendőnek lehettek urai.”
Széchényi István
 
„.. .Védelmezd hát magad, szegény magyar nép! Védelmezd magad, ten tűzhelyedet, gyermekeidet, elszántan, rettenthetetlenül: mint ahogy védelmeznéd magadat, midőn útonálló rablók támadnak meg. Ha véded magad: nincs mitől félned, mert veled Isten és igazság. De ha magadat nem védelmezed: az Isten maga sem védelmez meg.
Kossuth Lajos, 1848. szept. 23.
 
„A nemzet teljes felébresztéséhez legelőször nemzeti öntudat kell. A nemzet önfenntartásáért való harc ezzel kezdődik... Ma a magyarság legnagyobb kérdése megmaradni. Ezért a megmaradásért szolgálatot kell vállalnunk.”
Veres Péter, Lillafüred, 1924. november
 
„Mindenkiben van egy darab emberfeletti erő, mindenkiben van önmagánál nagyobb lélek. Van ilyen a nemzetekben is, s ez.. .a nagy időkben tör ki milliók leikéből...”(1914) „Védjük meg ideiglenes, évtizedes életünkkel a nemzetnek százados s évezredes életét s biztosítsuk.. .a jövendő nemzedékek boldogulását.”
(1917) Prohászka Ottokár, püspök
 
„A magyarság célja, hivatása, küldetése csak egy lehet, a jelenben csakúgy, mint volt a múltban s lesz a jövőben: a megmaradás.”
Kodolányi János
 
„...Egy állam életében a nemzeti öntudat és nemzetszeretet szerepe ugyanaz, mint a fa életében a gyökéré. A fa kiszárad, ha elvágják gyökereit; az állam összeroskad, ha népéből kiölik a nemzeti öntudatot. (...) a maga helyén minden ember nélkülözhetetlen erő és érték, ha a neki adott hivatással a Teremtés titokzatos célját és összhangját szolgálja.” 
 

„Merjetek nagyok lenni, Ti, kik valami jobbra vagytok meghíva, születve, kik egy szebb jövendőnek lehettek urai.”
Széchenyi István (1791—1860),

„A küldetéséről megfeledkezett egyén vagy nemzet a kiszolgáltatottak tompultságába süllyed. Közömbössé válik, s így akaratlanul is másokra bízza saját jövőjének irányítását. A küldetéstudat meggyengülése a nép gyengülésével jár, mely előbbutóbb az ország függetlenségének elvesztését hozhatja magával, amikor is idegenek játékszerévé válhat az ország.” „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek a rosszakaratú, könnyelmű és hamis barátok. Inkább csatlakozzatok az erényes, fegyelmezett és tanult emberekhez, akiktől mindig jó, kedves, vígasztaló és követésre méltó szót hallhattok.” 

Pálos szerzetesek tanításaiból, 1492.

„Már hogy lenne a táltos sámán, amikor megvan a magyar neve? A kettő között óriási a különbség. A sámánizmusról köztudott, hogy nem tételes vallás, nincs bölcseleti, elméleti háttere míg a magyar táltoshitnél az ábrákból mindenütt kihámozható a nagyon erős alap. A műtáltosokat is legjobb kikerülni, és nem idegen forrásból szerezni az értesüléseket, hiszen a magyar tündérmesékben, nyelvben és népi ábrázoló művészetben minden együtt van, csak össze kell fogni őket. Nagyon nagy hiba, hogy a legműveltebb emberek sem a belső fejlődésű magyar hagyományokhoz igazodnak, hanem ahhoz, hogy Nyugaton mit írnak és mit kürtölnek világgá.”
Kabay Lizett néprajzkutató, Kolozsvár.

„Lehetnek különbségek a vallások között, de a magyart a magyartól el nem választhatják. Kevesen vagyunk, - s mivel egy Atyának vagyunk a gyermekei, - fogjuk meg egymás kezét, s kölcsönös áldozathozatallal építsük meg a magyar lelkek hídját."
Kelemen Krizosztom, bencés főapát, 1884-1950
 
 

 

000.png

 

Helyes önismeretünk része a tisztánlátás. Beidegződött téves eszmék kötik gúsba jószándékú emberek ezreit. Az ősmagyar Egyház tanítása szerint: AZ IGAZSÁG MEGISMERÉSE SEGÍTI A SZELLEMI SZABADULÁST. Népünk ezt hirdeti évezredek óta. Jézus és Buddha is ezt tanította. A magyarság magára vállalt feladatnak tekintette és tekinti ma is az Igazság és a Szabadság védelmét. Mindezt történelmünk bizonyítja. Ezért támadják népünket - évezredek óta - a sötétség ügynökei, keletről és nyugatról egyaránt. Van amikor fegyverrel, van amikor pénzzel, van amikor tollal.

Ezek tudatosan hamisítanak, ők a hazugság zsoldosai. Fegyverük a ferdítés, a homályosítás, ködösítés, leszólás, elhallgatás, kisajátítás, nevetségessé tétel, megbélyegzés, személyeskedés és sok egyéb hamisság. E tévtanokból sok bekerült tankönyvekbe is, gyermekeink néha azt tanulták népünkről, amit az ellenség írt rólunk.

Tehát nem a valóságot ismerték meg, hanem az ellenséges propagandát. Nemzedékek nőttek fel e téveszméken. E ferdítések egy része könnyen felismerhető mert kulcs-szavaik: a barbár, nomád, pogány állandóan kifityegnek a szövegből. Mindezek gyengítik a nemzettudatot és akadályozzák a helyes önismeret kialakulását. E hazugságok sok millió ember szenvedéseinek lettek okozói. A gyalázatos trianoni országveszelytés is részben ezeken a hamisításokon alapszik. Hazudtak, hazudtak és hazudnak ma is. E fizetett hivatásos hazudozóktól meg kell különböztetni a jószándékú, de téves elméleteket hirdető kutatókat. Mivel emberek vagyunk, mindenki tévedhet, viszont senki sem köteles semmilyen elméletet elfogadni elemzés és jószándékú bírálat nélkül.

Bírálni nem csak szabad, de kell is. Itt a kulcsszó: a jó szándék és az igazság keresése. Sok mindenben még nem lehet a végszót kimondani, mivel újabb és újabb adatok kerülnek a felszínre. Ilyen terület többek között a történelem, régészet, embertan, nyelvészet, művelődéstörténet, vallástan is. Mivel állandóan kerülnek elö újabb és újabb megbízható, csodálatos adatok, bizonyítékok, ezért fejlődésünk során a MAGYAR SZELLEMI MEGÚJULÁS korát éljük. Az újabb adatok egy része sokak számára meghökkentő, mert nem ezt tanították az iskolában.

Természetesen ez nem elég ok arra, hogy elvessék a legújabb eredményeket; ilyenkor szükséges a felvilágosodott, jószándékú mérlegelés. Döntésre csak ezután kerülhet sor. Ugyanakkor nemzeti kutatóink tudják, hogy micsoda önfegyelemre, mértéktartásra van szükség, amikor csodálatosnál-csodálatosabb dolgok sokasága kerül napvilágra a magyar művelődés minden területén. Többek között, hogy a magyarság múltja sok-sokezer éves, gyönyörű ősi egyisten hittel, saját írásrendszerrel.

Népünk a Kárpát-medence őslakosa, ahol házakat, templomokat épített több mint 7-8000 évvel ezelőtt. Gabonát termelt, szerszámokat és művészeti tárgyakat készített. Magasztos emberi életet élt. Édes anyanyelvünk nem “ebből”, vagy “abból” a nyelvből származott, hanem önmagából kifejlődött isteni adomány, amelybe égi tanítások vannak elhelyezve. Ez az ősmagyar nyelv több népcsoport nyelvének lett az alapja, keleten és nyugaton. Egyre jobban bizonyítást nyer az is, hogy ugyanez vonatkozik népünk származására is. E szerint a magyar nép alapfajta, melyből több csoport került el a világ több részébe. Újra megszólaltak népmeséink is és tanítják a tanulni akarókat. Valódi népzenénk egyre több személy lelkét mozdítják meg. Egyre többen kezdenek magyar népdalokat énekelni és értékelni.

Népművészetünk bevonult a városok otthonaiba is és szépíti a szépre vágyók környezetét. Különleges alkalomkor egyre többen jelennek meg népviseletben, díszmagyarban, vagy egyéb történelmi öltözékben. Sokan rájöttek arra is, hogy az esküvőn nem csak fehér ruhában szép a menyasszony, hanem kalocsai, kalotaszegi népviseletben is. Divat lett az ősi magyar jelvények, jelképek megbecsülése, ékszerként való viselete. (Arany szarvas, turul, esztergomi oroszlán stb) Egyre többen sütnek (néha-néha) házi kenyeret (magyar lisztből), festenek hímes tojást Húsvétkor. Egyre többen sajátítják el ősi írásrendszerünket a magyar rovásírást. Ideje lenne végre rendes iskolai tantárgyként is bevezetni. Egyre többen gyakorolják az ősi magyar sportokat. Hagyományos íjászaink nagyszerű eredményeket értek el nemzetközi viszonylatban is, úgy egyéni, mint csapatversenyeken. Lovas íjászaink is komoly részesei a nemzet nevelésnek; minden körülmény között helytálló életfelfogásra tanítanak. Tarsolykészítőink is szép munkát végeznek. Segítségükkel sokan kerültek közelebb őseinkhez, őseink művészetéhez.

Gyönyörű szép magyar neveink is terjednek országszerte. Történelmi Magyarország területén egyre több gyermekünk viseli az Atilla, Csaba, Árpád, Zoltán, Levente, Botond...Emese, Csilla, Tünde, Réka, Jolán, Aranka... valódi magyar neveket. Csak születne már elég magyar gyermek! A magyar Szent Korona, mint nemzeti ereklye újra a megbecsülés tárgya, melynek titkaiból egyre több kerül megfejtésre.

Az ősi magyar gondolkodás, tiszta életmód egyre több személy számára válik rokonszenvessé. Számtalan példáját látni a nemzet belső megújulási törekvésének. A szellemi rabláncok ledobását mutatja az is, hogy egyre többen olvasnak Nyírő Józsefet, Tamási Áront, Wass Albertet, Erdélyi Józsefet, Szabó Dezsőt, Bobula Idát, Badányi Jós Ferencet, Fehér Mátyás Jenőt... és a többi sokáig elhallgatott óriást. Aki tényleg keresi az igazságot, az ma könnyebben megtalálhatja, mint mondjuk 2ö évvel ezelőtt. Könyvek százai, előadások tucatjai foglalkoznak múltunkkal, ősműveltségünkkel különböző felfogásban és különböző szinten. Most ahhoz kell hozzáértés, vagy megérzés, hogy a rendelkezésre álló anyagból a megfelelőket válasszuk ki. Aki rátalál a megfelelő útra, az előtt egy csodavilág tárul fel. Ahogy kezdjük felfedezni valós önmagunkat, népi, nemzeti értékeinket, elődeink hatalmas műveltségét, úgy hangzanak el egyre gyakrabban olyan jelzők, mint: csodálatos, ősi, fejlett, éltető, emelkedett, gyógyító, magasztos, gyönyörű és magyar. Ahogy kerülnek elő csodálatos elődeink, hagyatékai, ugyanolyan mértékben kell fokoznunk örömünk és megbecsülésünk mellett szerénységünket is, mert nem szabad dicsekvővé válnunk.

Értékeljük, becsüljük, hirdessük elődeink magasztos, fejlett voltát, de nem úgy, hogy másokat közben leszólnánk. Az emelkedett egyén példamutatással tanít legjobban, ez a nemzetre is vonatkozik. Ahogy a tudományban, sportban, zenében, emberiességben, szabadságszeretetben mindig példamutatóan elől jártunk jelzi a helyes utat, melyet követnünk kell, hogy méltók lehessünk elődeinkhez. Ez a hittel átitatott alkotó, cselekvő élet az a Magyar Út mely az Istenhez vezet.

A MINDENHATÓ ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYAR NÉPET ÉS MAGYARORSZÁGOT!

O.L.

 

000.png