A dolgok szerencsés alakulása nemcsak a királyokat és fejedelmeket, hanem az alázatosokat és a szerény sorsúakat is hiú dicsőséggel szokatlan dolgokra ragadja, erkölcsileg megváltoztatja, és különféle csábításoknak teszi ki.  ?

 • Nehezen oldódik el a többszörösen megcsomózott kötél.  
 • Minden rossznak gyökere a kapzsiság.  
 • Ha az emberi vigasztalás hiányzik, az Istenhez kell fordulni!  
 • A becsületes emberek becsületességét gyakran a rosszak irigyelni szokták.  
 • Könnyelmű és az erényekben sem jól megalapozott lélek, ha világi dolgokhoz szívesen ragaszkodik, a világ bűneiben keveredik.  
 • A túlságos sietség elpusztítja az áhítatot.  
 • Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.  
 • Légy irgalommal önmagad iránt, és nagy buzgalommal mérd meg életedet mi voltál, mi vagy, és milyen érdemeket szereztél.  
 • Nem használ a sok barát, nem tud segíteni az erős szövetséges, nem adhatnak hasznos tanácsot az okos tanácsadók, nem vigasztalhatnak a doktorok könyvei, nem menthet meg valami kincs, valami titkos menedék, hacsak Isten nem támogat, ha nem segít, ha nem erősít, ha nem vigasztal, ha nem tanít és nem őriz.  
 • Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek a rosszakaratú, könnyelmű és hamis barátok, inkább csatlakozzatok az erényes, fegyelmezett és tanult emberekhez, akiktől mindig jó, kedves, vigasztaló és követésre méltó szót hallhattok.  
 • Aki haragszik, igazságot nem cselekszik... Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak... A harag - akár jogos, akár jogtalan - senkinek sem használ.  
 • Akinek a szeme beteg, gyűlöli a fényt. A harag az emberek jámbor gondolkodását teszi oktalanná.  
 • (A testvérek...)  
 • a Szent Kereszt fegyverzetébe öltözködve bátor katonaként harcoltak,  
 • mint jó papok fáradoztak, mint jámbor szerzetesek imádkoztak,  
 • mint az Úr hűséges szolgái dolgoztak, a hibákat erényekkel felülmúlták,  
 • a haragot hallgatással fékezték, a torkosságot szigorú böjttel zabolázták,  
 • a tétlenséget munkával űzték el,  
 • a nevetgélést fájdalommal szűntették meg,  
 • és a gyűlöletet szeretettel semmisítették meg...  
 • Megfontolt légy, ne bízz meg mindenkiben.  
 • A sokat beszélő ember... szükséges, hogy gyakran elmélkedjen, és tartson szünetet...  
 • Tanulj meg keveset beszélni, kevés szóval és gondolkodva. Várd meg, amíg a másik beszél.  
 • Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak
               Válogatás Gyöngyösi Gergely (1472-1545): „I. Remete Szent Pál remete testvéreinek élete" c. munkájából  1998-as kiadás, Vince Atya OSP fordítása alapján.
 

 

000.png