Minden névnek megvan a maga története és nagyon sokat mond el arról a személyről is aki azt viseli. A családi nevet általában öröklés útján kapjuk, kereszt nevünket legtöbbször a szülők, vagy a családi tanács döntése alapján.    
Amerikai színészek között más a helyzet, mert ott nagyon sok személynek felvett neve van, számukra a látszat keltés a fontos. Különböző! megfontolás alapján az írók között is van aki írói (ál)nevet használ.Ahogy egy egyénről sokat mondhat el neve, ugyanúgy egy családról, vagy az egész országról is. Bizonyos keresztnevek gyakorisága, előfordulási aránya sok mindentől függ Korszellem, egyházi tanítás, divat, nemzeti hősök, rokonok, híres emberek, szentek, könyvek, színdarabok, filmek, zeneszámok mind hatással vannak egy-egy név elterjedésére.Sokszor más nevek lettek népszerűek a városi lakosság és más a falusi lakosság között.Néha társadalmi osztályoknak is megvoltak a kedvenc neveik. Egyes vallások kerültek bizonyos keresztneveket, ugyanakkor népszerűsítettek másokat.Még az is előfordult, hogy bizonyos vallások megtiltották az ősi magyar nevek használatát.    
 
A XIV. és a XVI. századok között a legelterjedtebb női nevek a következők voltak: Anna, Erzsébet, Katalin, Ilona, Magda, Mária, Margit, Borbála, Zsuzsanna, Orsolya, Ágota, Dorottya, Klára...stb.  A férfi nevek közül leggyakoribb volt: János, István, Mihály, Imre, László, József, András, Ferenc, Gergely, Péter, György, Miklós...stb. A XVII. és a XIX. századok között ez a névsor kibővült a Károly, Lajos, Gyula, Sándor, Béla, Jenő, Tibor, Árpád, Kálmán...stb nevekkel.   A női nevekben is volt gyarapodás, a meglévők mellett egyre többen használták az Éva, Júlia, Sarolta, Gizella, Teréz, Irén, Etel, Aranka, Róza, Vilma, Ibolya, Jolán...stb keresztneveket is.   Egy 1967-es kimutatás jól világítja meg a XX. század második felének felfogását,amikor is a népszerűségi sorrend a következő: László névre 6886 személyt kereszteltek (egy év alatt), Zoltán 5919, István 5601, József 5086, János 4470, Atilla (és Attila) 4183, Sándor 3523, Tibor 3359, Zsolt 3138, Csaba 2690... stb. Ugyanakkor a leggyakrabban használt női keresztnevek (egy év alatt): Éva 4285,Mária 4232, Ildikó 3987, Katalin 3779, Erika 3655, Erzsébet 3394, Zsuzsanna 3382,Andrea 3332, Judit 2643, Ágnes 2313, Ilona 1843, Anikó 1836, Edit 1325, Márta 1267,Csilla 1127, Anna 1113, Gyöngyi 1049... stb.    Századunkban örvendetes jelenség az ősi magyar nevek használatának gyakorisága, erősödése. Ez reményt keltő, s talán azt is bizonyítja, hogy a sok üldözés,idegen hatás ellenére népünk java része ma is példaként követi őseit és tisztelettel tekint rájuk.    

Most amikor a magyarság ellen az élet minden területén hadjárat folyik, nagy jelentősége van a lefordíthatatlan ősi magyar nevek viselésének. A környező országok által megszállt magyar területeken akadályozzák, néha tiltják a magyar nyelv megfelelő használatát.Sok helyen a hatóságok a magyar családnevek végződéseit megváltoztatták, s néha az egész nevet eltorzították. A nemzetközi sportversenyeken mégis tucatjával ismerjük fel az idegen országoknak dicsőséget szerző magyar testvéreink neveit. Sok esetben a lefordíthatatlan szép és ősi neveink mint Atilla, Árpád, Zoltán, Levente,Béla, Csongor, Csaba, Géza, Zsolt... vagy Emese, Csilla, Tünde, Réka, Enikő, Gyöngyi,Jolán, Ibolya...stb jelzik, hogy a kiforgatott családnév mögött magyar szív dobog. Bárhol éljünk is a világon, ma az ősi magyar nevek használata kiállást jelent. Egy nem eléggé hangoztatott testvériség létezését jelzi, mely ha erősödik és tudatossá válik,akkor a magyar jövő megszépülését hozhatja magával.  

Minden névnek megvan a saját ereje, hangulata és talán sorsa is. A névválasztás kihatással van az egyén egész életére. Gyermekeink részére olyan magyar neveket válasszunk, amelyeknek leírása, kimondása kellemes érzéseket vált ki és összhangban van a családnévvel. A keresztnév kiválasztása mindig megértésben, szeretetteljes körülmények között történjen. A gyermek értelmének növekedésével, alkalmas időpontban tudtára kell adni szép nevének fontosságát, hogy azt örömmel tartsa magáénak és amikor majd megkérdezik tőle, hogy “Mi a neved?” - akkor emelt fővel, csengő hangon tudjon válaszolni. Elsőrendű fontosságú, hogy gyermekeinkkel megszerettessük az őseinktől örökölt szépséges magyar neveket. A szülők, a rokonság, a barátok feladata a magyar név hátterének felderítése. Sok olyan névről derült ki, hogy magyar eredetüek, amelyekről eddig a névtudomány mást tételezett fel.Néhány példa: TIBOR nevünk nem a latin Tiburtius helységből való személyt jelenti, hanem az ősi szittyáknál egy foglalkozás neve TIBIRA (fémműves). IMRE nevünk nem az Emerich, se nem Haimrik idegen névformákból keletkezett, mert megvolt az már elődeinknél a szittyáknál is. Ez az ősi magyar forma: IMRA, a Hadúr egyik jelzője. SZERÉNKE ősi magyar leánynév, jelentése: kis szerény.JOLÁN jelentése: jó lány.ISTVÁN nevünk nem a Stephanos származéka, hanem az ősi szittya-magyar nyelven ISTVÁNU jelentése: Isteni személy. (Sőt annak megvallása, hogy ISTEN VAN).KLÁRA régi női nevünket a latinból volt szokásos származatni, holott a magyar tájnyelv szerint KALÁRIS = gyöngysor, nyakék. ANNA nevünket bibliai eredetűnek mondták, holott ezt a szép nevet mi már korábban használtuk és sumer jelentése: mennyből származó asszony, vagyis mai magyarsággal:ANYA.A ZSUZSANNA és a SZUZANNE pedig SZŰZANYA. KÁROLY ősi formája KARUL (karvaly), sólyom féle madár. KIRÁLY szavunk is e csoportba tartozik.GYULA, ősi magyar tisztségnévből származik. Sumer - magyar formája UGULA,jelentése ÜGYELŐ. Népmeséinkben VILÁGÜGYELŐ KÁLMÁN ősi szittya - magyar név, régi alakjában KALMANHU, jelentése táltos főpap.A szépséges ILONA női nevünk nem az idegen Helene származéka, mert mi már sok ezer éve használtuk ILANU formában, melynek jelentése TÜNDÉRASSZONY.ősi neveinkkel kapcsolatos ismereteink egyre bővülnek. Az itt bemutatott néhány példa is ennek kifejezője.Talán emlékezzünk arra is, hogy a magyar nyelv helyes kiejtése szerint nagy királyunk neve ATILLA (egy T és LL). (A másik forma is elfogadott annak ellenére, hogy pontatlan).ősi magyar neveink választása, használata HITVALLÁS. Önépítésünk,önfenntartásunk egyik fontos eszköze, ősi neveink megbecsülése, használata.

Orosz László

 

000.png