Szöllősgazda, borász.

1941-2018

Szilágyi Zsolt Gyulán született. A budapesti Kertészeti Egyetemen diplomázott, és a doktori címét is ott szerezte. Az Agrárgazdasági Kutatóintézetben dolgozik tudományos főmunkatársként, ahol segíti a magyar mezőgazdaság előbbre vitelét. Később a Kertészeti Egyetem Tangazdaságának igazgatója lett. 2000-ben nyugdíjazása után Mogyoródra költözik.

A Szent László Lovagrend tagja, és a mogyoródi Bortermelő Szövetkezet elnöke lett. Neves szőlősgazda borász vállalkozó lesz. Pincészetéből 12 féle borával számtalan borverseny aranyérmes győztese. Pincéjében számtalan különböző rendezvényt szervezett. Borászata a mogyoródiak kedvenc helye volt. Pincészete a Szent László Napokon is rendszeresen részt vett. A magyar hagyományokat tisztelő, hazafias, magyar érzelmű személyiség volt. Az Ősmagyar Egyháznak 12 évig székhely adója volt. Szilágyi Zsolt már nincs közöttünk.

Földi élete nagyon megviselte, és 2018 augusztus 10-én,
77 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Emlékét örökre megőrizzük. Az égiek oltalmában nyugodjál békében! Isten áldjon! Magyar testvéri szeretettel az Ősmagyar Egyház!

 

 

 

Orosz László
magyarság kutató
1938 - 2013

 Tisztelt olvasó, látogató !

Fájdalmas szívvel közöljük, hogy Orosz László testvérünk 75 éves korában elhunyt.

ol12 éves kora óta rendületlenül és szeretettel kutatta a magyarság múltját. Küldetés-szerűen Kőrösi Csoma Sándor lett a példaképe. Az 1956-os szabadságharc bukása után hazája elhagyására kényszerült. Az USA-ba kerülése után magyarság-kutató tevékenysége felgyorsult. Az 1970-es években Los Angeles-ben kezdeményezésére létrejött a Kőrösi Csoma társaság, a Magyar Hit Egyház, majd az Ősmagyar Egyház. Mindhárom intézményben alapító és vezetőségi tag volt. Kutatásai során betekintést nyert számos, neves, köz és egyetemi könyvtárba. Gyüjteménye egyedülálló. Sok évtizedes kutatási ideje alatt, magasfokú és széles körű műveltséget ért el a magyarság-tudományok terén. Tudásanyagának egy parányi részét olvashatjuk honlapunkon. Köszönjük, hogy együtt dolgozhattunk veled a magyarság érdekében ! Köszönjük, hogy tudáskincsed átadtad nekünk, tanítottál minket ! Földi küldetését egészségi okok miatt sajnos nem tudta befejezni. Biztosak vagyunk abban, hogy egész élete fáradozása, feláldozása nem volt hiábavaló! Orosz László pótolhatatlan veszteség az Ősmagyar Egyház, és az egész magyarság részére is ! Lángoló hazaszeretete, magyar lelkülete, szellemisége példakép lehet mindannyiunknak.

Orosz László testvér ! -- Az Ősmagyar Egyház hálásan és szeretettel tiszteleg előtted !

Emléked örökre megőrizzük !

Az Égiek veled, velünk és a magyarsággal ! -- Isten áldjon !

Tisztelettel a gyászoló Orosz család és az Ősmagyar Egyház tagjai.

 

000.png

 

Színésznő
1915-1999
 
szeleczky-002.jpgA Veres Pálné Gimnáziumban érettségizett, majd a Színművészeti Akadémián diplomázott. Tagja lett a Nemzeti Színháznak, majd a Fővárosi Operett Színháznak. 1945-ben Magyarország elhagyására kényszerült. Ausztria, Olaszország, Argentína után 1962-ben Los Angelesbe költözött. 1973-ban vette fel a kapcsolatot az Ősmagyar Egyházzal, melynek tiszteletbeli vezetőségi tagja lett. Szoros testvéri kapcsolatot ápoltak, az egyetemes magyar ügy szolgálatában közösen munkálkodtak. Rendületlen hazaszeretete párosult az egyház tanításaival. A magyarság megmaradásának egyik kulcsa mindig az volt, hogy íróink, költőink, előadóművészeink nyíltan sors-közösséget vállaltak a nemzettel. A magyar szülőhaza gyönyörű tájait, csodás emlékeit varázsolja hallgatói elé szívvel, szépséggel, ugyanakkor mély fájdalommal, de soha ki nem hunyó reménysugárral. 1993-ban a Legfelsőbb Bíróság felmenti a koholt vádak alól. Még abban az évben megkapja a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést. Nem akart idegen földön meghalni, ezért 1998-ban hazatelepült.
1999-ben hunyt el. Végakaratának megfelelően Nekézsenyben, a család kriptájában helyezték örök nyugalomra.
 
Kedves Zita, a Magyarok Istene oltalmazzon az égiek között !
 
Testvéri szeretettel az Ősmagyar Egyház.

 

000.png