taltos.jpgPhotius bizánci pátriárka említi 895-ben, hogy Ügyek és Álmos udvara manicheus keresztény volt. Régészek itt találták meg az első magyar sakktáblát, mely ősvallásunk fontos gondolatfejlesztő eszköze volt. Szent László királyunk uralkodásának idején (1077 és 1095 között) még élt népünk körében az ősmagyar vallás. Még mindig szívesebben járt a ”forrásokhoz, fákhoz és kövekhez” ősi szertartásokra, mint az újabb, de idegen jellegû összejövetelekre. Az 1200-as években még léteztek ősvallásunk tanításait tartalamzó magyar könyvek latin és rovás betûkkel. Ezek egy részét a hódító hatóságok elégették, másik részét a firenzei San Marco domonkos kolostorba vitték. A Bodrog-megyei Gyöpös (Guopos) falu papja Menyhért, 1280-ban az inkvizici ó elé került, mert... régi szokás szerint Karácsony ünnepkörében szertartást végzett a kerecseny madarak megáldásával. Ugyanez a vád a Somogy-megyei Szalacska papja, Péter ellen is, mert 1282-ben részt vett a nép karácsonyi ”madár ünnepén” és megáldotta a karácsonyi sólymokat. A Domonkos rend főnöke, Magyar Pál mondta 1221 körül: " ”Nem vétkezik az... aki tiszteli a Napot, ha ezt isteni kinyilatkoztatás fényénél teszi, és ezt a régi magyarok papjainak javára mondom, még akkor is, ha ez a kinyilatkoztatás a régiek legfőbb lényétől ered, mert ez Istennel azonosítandó." Kun László (uralkodott 1272 és 1290 között), öreg csillagásza Tarcho, horoszkópokat állított fel táblácskákra és éjszakánként figyelte a madarak hangját is. Ezek alapján a reggeli órákban jelentést tett a királynak a meglévő helyzetről, teendőkről. Wansa táltosról állítják, hogy időközönként létrát állít a fákhoz, ahol arra felmászva az Istennel bezélget és üzeneteket kap Szűz Máriától, melyeket közvetít a nép felé. Mátyás király majdnem önálló magyar nemzeti egyházat alapított, mert az akkori pápa az ország ellenségeihez szított. A magyar hagyományokban a szertartást végző táltos emléke elég világosan maradt fenn. Ősvallásunk táltosa bizonyos alkalmakra hosszú fehér ruhába öltözött; haját és homlokát színes, vagy fehér széles szalaggal kötötte át.A táltosok mindig igaz és becsületes emberek voltak.
 

Fehér Mátyás Jenő (Domonkos rendi szerzetes) 1967
 

000.png