csodaszarvas.png

Mindenki érzi, hogy a sötétség hatalmának vége közeledik. Az új korban kiérdemelt és elfoglalt helyünk, mostani felkészülésünktől függ. Ez természetesen úgy egyéni, mint nemzetközi vonatkozásban egyformán érvényes.
A történelem folyamán amikor egy nemzet, vagy nép eléri az öntudat fejlődésének bizonyos fokát, akkor lehetőséget kap az Istentől arra, hogy a világ iránymutató, példaadó, lelki vezetője lehessen. Az évezredek folyamán népünk is kapott ilyen lehetőséget.
Amikor a Kárpát-Altáj-i magyar népek szellemisége, lelkisége, hite vezette a világot, akkor „Aranykor” volt, ami után ma is vágyódik az emberiség.
A magyarság évezredekkel ezelőtt magára vállalta a szabadság fáklyájának hordozását, ezzel az isteni fény és szeretet, a világosság, a szellemi és lelki ragyogás mennyei követe lett.
Óriási feladat, hihetetlen kitartást és erőt igénylő magasztos munka. Több mint munka: küzdelem. A harcokban kicsit meggyengültünk, de a vállalt feladatokat teljesítettük és ma is teljesítjük. Eredményeit mindenki láthatja. Előbb-utóbb talpra állunk, mert egyre többen emelkednek ki a hétköznapok útvesztőiből. Most egy olyan történelmi időszakhoz értünk, amikor nem csak a saját jól felfogott érdekünk, de az egész világ jó erőinek érdeke is azt kívánja, hogy:
A MAGYARSÁG ERŐSÖDJÖN MEG, s találja meg önmagát. Gyarapodjon öntudatban, lélekszámban, anyagiakban, testi, lelki és szellemi erőkben. A vallásnak, az irodalomnak, a művészetnek, a közoktatásnak, a sportnak és a tudománynak is ezt az isteni folyamatot kell támogatni. Az Ősmagyar Egyház népünk ősi vallásával ezt az isteni úton való haladást kivájna segíteni. A magára talált magyarságra nagy felelősséggel hárul a feladat: saját lelkében felszínre hozni, felerősíteni az isteni erőket, melyek birtokában élő példával tudja behirdetni az új Aranykor kezdetét. A következő évezredben nagy szükség van a magyar nép természetes adottságaira, képességeire, lelki magasztosságára.
Az isteni fáklyának lobogni kell! Feladatainkat magunknak kell elvégezni!
Ebben a munkában a Jó Isten segítsen meg minden jóakaratú, szorgalmasan, okosan résztvevő Magyar Testvért!
esztergomioroszlan.png
Orosz László

 

000.png