A legerőteljesebb, leghatalmasabb és a legősibb erőforrás maga a Mindenható Isten! Jelenléte betölti az egész világmindenséget. Minden, ami éltet, alkot, ebből a teremtő isteni erőből ered.

  • Hiszünk az Egy és Mindenható Istenben
  • Hiszünk az ŐsBoldogAszonyunk által közvetített isteni kinyilatkoztatásban
  • Hiszünk a magyar nép isteni küldetésében
  • Hiszünk a galileai betlehemi Jézus eredeti tanításaiban
  • Hiszünk szent őseink tanításainak halhatatlanságában
  • Hiszünk a nagy ősi magyar nép feltámadásában

Az Istenhez könnyű eljutni, mert egy darab bennünk van ! Tudatosítsuk magunkban az Isten jelenlétét. Hallgassuk meg a saját lelkünk hangját, mert lelki gyakorlat nélkül nincs önismeret. 

 H.N.

 

000.png