A következő naphívogató Faragó Jánosné gyűjtése a Szolnok megyei Jászárokszállásról

Jöjj el, jöjj el jó idő,
Menj el, menj el rossz idő,
Menj át Boconádra,
Boconádon babot főznek,
Iborkával csendítenek,
Tökkel harangoznak.
Bárányka, bárányka,
Menj fel az egekbe,
Mondjad Apollónak:
Terítse ki köpönyegét,
Adjon Isten jó meleget!

A következő naphívogató Gledura Lajosné gyűjtése a Szolnok megyei Jászberényből (62. oldal)

Süss ki nap, süss ki nap,
Ne menj Csongorádra,
Csongorádon babot főznek,
Tökkel harangoznak,
Uborkával csengetnek.
Bárányka, bárányka,
Mondd meg Apollónak,
Terítse be köpenyegjét,
Adjon Isten jó meleget,
Süss már ki!

Apolló nevét megőrző három naphívogatónk meglétére valószínűleg több magyarázat lehetséges. Ezek között van az a felfogás is, mely szerint Hyperborea nem más, mint a Magyar Föld, az egész Kárpát-medence területe, ahonnan Apolló édesanyja, Latona (Leto) is származott, és ahová Apolló minden évben egyszer visszatért.Pindár görög költő kb. 2500 éves ódái(Olympia, Pythia, Isthmia) és egyéb írások is foglalkoznak e kérdéssel.A görög mondák egyik legnagyobb hőse Herkules (Heraklész), Zeusz és Alcmene fia, akinek élete bizonyos szakaszában 12 próbát kell kiállnia. Ezek közül a 3. az, hogy élve kell elfognia Artemisz (Apolló ikernővére) különleges szarvasát, melynek szarvai aranyból vannak.

szarvas

 

000.png