Sok a tennivaló. Az itt felsorolt pontokon túlmenően rengeteg a végzendő munka. A Mindenható úgy tud hathatósan segíteni, ha talál földi munktársakat, akik magukra vállalják az Isteni Erő továbbítását minden, szükségben lévő isteni teremtmény felé. Az Igazság és a Szabadság melletti kiállás, a Szépnek és a Jónak védelme, a Szeretet gyakorlása mind a Mindenható erejének megnyilvánulása, földi munkatársain keresztül. Ezt végezték elődeink hosszú évezredeken át, az idők kezdete óta, amikor is mindezek védelmére tettek igéretet és kötöttek lelki szövetséget, ŐS-SZÖVETSÉGET a Mindenható Istennel. Minden nép és minden egyén feladat végzésére született. A mi teendőnk alapja önmagunk megtartása, fejlesztése, hogy végezni tudjuk ősi, vállalt kötelezettségeinket. Ezt várják tőlünk a szent elődeink és ezt várja tőlünk a Teremtő, de senkit sem kényszerit, mert szabad akaratot adott az embernek ilyen döntések meghozatalára. Minden döntésünknek következménye van. Döntsünk jól! A Mindenhatónak nem rabszolgákra, vagy tehetetlen, siránkozó személyekre van szüksége, hanem szabad öntudatos, erőteljes egyénekre akik tudják, hogy mi a tennivaló és nem tántorodnak el a céltól és nem térnek le az Isteni Útról. Az ŐS-SZÖVETSÉG megkötése azt jelenti, hogy a szerződő felek kölcsönösen támogatják egymást. Tehát ne csak várjuk az égiek segítségét, hanem gyarapítsuk erejüket, ahogy azt elődeink is tették. Ők megfogalmazták számunkra a működő törvényszerűséget:

"SEGíTS MAGADON, AZ ISTEN IS MEGSEGíT!"

Ez ma is érvényes. Panaszkodás, szitkozódás a segítés ellentéte. Bizonyos korokban mindig születtek fényhordozó nagy lelkek, akik az irányt tévesztett emberiséget - égi segítséggel - vissza akarták vezetni az Isteni útra. Különböző szinten, de mindannyian az Isteni Igazság küldötteiként dolgoztak. Ezek között volt Zoroaszter (Zarathustra), Lao-ce, Buddha, a Názáreti Jézus, Szkithiánosz, Mani és mások. Az Isteni Igazság védelmezője, harcosa volt II.Rákóczi Ferenc is. Földi hátterüket tekintve e küldöttek jelentős része a nagy nép, a szittya nemzetcsaládból származott. Régi források Zoroaszter születési helyét Médiába a mágusok földjére teszik.

A történelmi Buddha (Sakyamuni Gautama), kb. Kr.e. 500 körül saját maga mondta, hogy ő a legtisztább szittya népcsoportba született. Szavait saját tanítványai jegyezték föl, itt mellébeszélés nincs, Buddha szittyának vallotta magát. Azt is mondják róla, hogy több tucat nyelvet beszélt, ezek között volt a HUN nyelv is. Ugyancsak ismerte a HUN abc-t is. Érdemes megjegyezni, hogy kb. 2500 évvel ezelőtt a hunoknak már ismert irásrendszere volt és Buddha beszélte a hun nyelvet is.

Jézus idejében élt ősvallásunk egyik fontos tanitója Szkithiánosz, akinek neve is mutatja származását. Valódi nevét nem ismerjük. (A Szkithiánosz valószinűleg csak olyan "irodalmi" név, mint pl.: Janus Pannonius neve volt.) Az Újszövetség összeállítói az ő evangéliumát ugyanúgy kihagyták a válogatásnál, mint a Jézusét és Szűz Máriáét. Jó lenne tudni, hogy miért? Tudjuk, hogy létezett Szkithiánosz (Scythianos) evangéliuma, mert két fontos egyházi személy is említést tesz róla.

Az egyik Cyrill jeruzsálemi keresztény püspök, aki 340-ben írt létezéséről. (Catech IV.§36.) A másik személy aki írt Scythianos evangéliumáról Epiphanius ciprusi püspök 370 körül említi a művet. (Hoeres 76 c.5.) Maniról feljegyezték, hogy édesanyja pártus szittya volt, édesapja méd. Ő kb. 200 évvel élt Jézus és Szkithiánosz után és írásaiba mindkettő tanításait belefoglalta. E küldöttek mindegyike Isten gyermeke volt olyan mértékben, amilyen mértékben végezték a Mindenható munkáját. Fényhordozó lehet mindaz a személy, aki a kapott isteni Fényt megőrzi, ápolja, erősíti és azzal mások számára világítja az utat, teszi szebbé és jobbá az emberi életet. Igazságkereső, fényhordozó lehet bármilyen tiszta életű, önzetlen földi személy.

A Mindenható sok-sok ezer magyar segítője közül példaként néhány név a közel múltból: Csontváry Kosztka Tivadar - a Napút festője; írásai legalább olyan fontosak, mint festményei. Foglalkozott gyógynövények gyűjtésével és azok hatásával, vegytannal, ásvány és földtannal, kristályokkal, napszín elemzéssel, szépségtannal, az emberi fajták tulajdonságaival. Szerinte: "Maradandó alkotást csak az Igazságból meríthetünk, az Igazságot csak az Istentől nyerhetjük..." Magyar Adorján - hagyományőrző, néprajzos, igazságkereső, aki azt hirdette, hogy a MAGYARSÁG KÁRPÁTMEDENCEI ŐSNÉP, ahová Árpád nagyfejedelem népével hazatért és ahol már magyarul beszélő testvéreket talált. Hangoztatta a magyar ősvallás és műveltség szépségét, emelkedett voltát, nyelvünk ősiségét, valamint azok hatását Európa szerte.

Kodály Zoltán -a magyar nép lelkének virágát a magyar népdalokat ápolta. A magyar népdalon és a magyar népzenén keresztül akarta népünket talpra állítani. Ő mondta, hogy "A régi dallamokban nyilatkozó, töretlen ősi magyar lelket kell fenntartani... A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható... Teljes lelki élet zene nélkül nincs..." Ugyan így védi anyanyelvünket is. Azt írja, hogy: "...A beszéd... a létfenntartás egyik eszköze lett a népek harcában... Minden kimondott szóban a nemzetért való testi kiállást is kell érezni." E zenei óriás szellemi honvédelmet sürget.

Vince Atya (Árva Vince) - a magyar pálos rend szerzetese.Önzetlen, kitartó, lelkiismeretes munkáját mindenki ismeri. Mindenütt ott volt ahol segíteni lehetett. Remete Szent Pál nevét viselő magyar pálos rend védelmén túlmenően a magyar tesvériség és összetartozás erősítésén dolgozott. Arra fordította erejét, hogy a magyar lelkek megtalálják egymást és közelebb kerüljenek a Mindenhatóhoz. A magyar családokért imádkozott és azért, hogy fiataljaink találják meg életük igazi értelmét.

Wass Albert - a magyarság írófejedelme, aki egész életében az ősi magyar, tiszta életfelfogást hangsúlyozta. Hűséget a hagyományokhoz és az Istenhez. Ő a Jó és az Igazság védelmét vállalta magára. Művei éltető erejűek. Életfelfogását egyik könyvének öreg táltosával mondatja el: " Isten fényét kell beletükrözzük az emberi világ sötétéségébe!" Wass Albert pontosan ezt tette.

A számtalan magyar fényhordozó közül a közelmúltból még említsünk meg néhányat, hogy emlékezzünk legalább nevükre: (ABC szerint) Badiny Jós Ferenc, Bobula Ida, Csobánczy Elemér, Fehér Mátyás Jenő, Kolozsvári Grandpierre Endre, Kulcsár József, Paál Zoltán, Padányi Viktor, Papp-Váry Elemérné, Szabó Dezső. Közéjük tartozik Szeleczky Zita - aki a magyar színjátszás újkori Dérynéje volt. Kevesen tettek többet a magyar irodalomért, költészetért mint ő. Szebbnél-szebb hazai filmjei után, külföldön a legkisebb magyar közösségeket is felkereste. Vitte hozzájuk elődeink üzenetét versben, dalban, színjátszásban. (Még Madách Imre színműve: "Az ember tragédiája" is műsorán volt.) Lelkesített, reményt adott, őrizte hagyományainkat, ápolta édes anyanyelvünket, ősi hitünket. Támogatott személyes jelenlétével, jó tanácsaival, jó akaratával, buzdító szavaival, nem csak életében, de még azon túl is. Odaátról két alaklommal küldött rövid üzenetet. Ezek a következők: Üzenet

1: MAGYARORSZÁG A NÉPEK KRISZTUSA! Üzenet

2: II.RÁKÓCZI FERENC MAGYARORSZÁG KRISZTUSA!

E megtisztult, magasztos lélek iránymutatását figyelembe kell venni, mert égi igazságokat közvetített. II.Rákóczi Ferenc fontos, mennyei küldetését sok ezres amerikai csoportok hirdették éveken át, az elmúlt néhány évtizedben. E felfogás szerint II.Rákóczi Ferenc és György nevű fia, (akit nyugaton St. Germain néven tartanak számon), valamint Názáreti Jézus és Buddha, több mennyei társukkal ma is együtt dolgoznak a világ és az emberiség megmentéséért. Ők a Mindenható Isten útmutatása szerint végzik a feladataikat, hogy megszabaditsák az emberiséget a sötétség és a hazugság uralmától. Kérni kell segitségüket, ugyanakkor a kölcsönösség elve alapján támogatnunk kell őket azzal, hogy szeretettel gondolunk rájuk, megemlékezéssel tiszteletet adunk nekik és áldjuk őket. Ugyanez vonatkozik Atilla királyra, Csaba királyfira, Árpád apánkra, Szent Lászlóra, Szent Erzsébetre, Szent Margitra, Szent Mártonra, Remete Szent Pálra, Gábor főangyalra és a többi emelkedett lélekre is. Ők mennyei segítőink, dolgozzunk velük együtt Hazánk és népünk felemelkedéséért! Ébredjünk fel végre és találjuk meg valódi énünket. Ismerjük fel égi eredetünket és lássuk meg mennyei szövetségeseinket, akik az Isteni Erő közvetlen közvetítői. Jegyezzük meg jól:

A JÓ ISTEN EREJÉNÉL SEMMI SEM NAGYOBB! Ha a Mindenhatóval és égi munkatársaival összhangban, velük erős szövetségben végezzük feladatainkat és éljük életünket, az eredmény nyilvánvalóan csak egy lehet: javulás, tisztulás, emelkedés.

O.L.

 

000.png