Összpontosítsatok jobban a mennyei dolgokra és ne engedjétek uralkodni a gonosz vágyakat, a kapzsiságot, mert azok velejárója a bűnhődés, aszenvedés.Szabadítsátok meg magatokat olyan béklyóktól, mint a düh, a harag, rosszakarat, megszólás, káromkodás. Ne hazudozzatok, s újuljatok meg abban a tudatban, hogy Isten képére vagytok teremtve. Ezért Isten gyermekei vagytok. Ebben a tudatban nem számít a származás, vagy társadalmi helyzet, anyagi állapot, vallás, kor, művelődés szint, foglalkozás, hanem fontos az életvitel, a cselekedet. Öltsétek magatokra az isteni élet ruházatát: legyetek megértőek, könyörületes szívűek, jóságosak, szelídek és türelmesek.Viseljétek el egymást és kölcsönösen bocsássátok meg egymásnak, mint ahogy Isten is megbocsát néktek. És mindenek fölött, legyen bennetek szeretet, mely összetartója minden jónak. Istennek békéje uralkodjon szívetekben és legyetek iránta háládatosak. Mindent, amit cselekedtek, azt Isten nagyobb dicsőségére tegyétek.A külvilággal szemben legyetek bölcsek, s az imádságban állhatatosak.A családban uralkodjék tisztelet, megértés és szeretet. Férj! Szeresd feleséged és lásd el mindenben. Feleség! Szeresd férjedet és gondoskodj róla mindenben. Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek, mert ők szeretnek titeket és jót akarnak nektek. Szülők! Szeressétek gyermekeiteket, legyetek velük türelmesek, legyetek igazságosak és mutassatok jó példát nekik. Az együtt imádkozó és egymást segítő család a nemzet erőteljes alapja.Vezetők! Legyetek szerények, igazságosak, együtt érzők. Dolgozzatok lelkiismeretesen a nép jólétéért. Adjatok hálát Istennek, hogy az Ő munkáját végezhetitek, azzal, hogy rátok bízta a nép, az ország sorsát. Ő számon tartja a munkátokat. Ahol a vezető bölcs, lelkiismeretes és önfeláldozó, ott boldog az ország.

 

000.png