Egyszerű cselekedetek által, melyeket a jó érdekében teszünk, hogy közelebb kerüljünk Istenhez és szeretetéhez. Tégy valami jót, ha másért nem, mint az Isten szeretetéért. Ez az igazi jólelkűség. A legkisebb cselekedet is végtelen értékessé válik, ha Istennel egységben tesszük, és ha végső célja Isten szeretete és a vele való szövetség. Olyan vagy, mint a virágzó fa, megmutatod Isten kegyelmének szépségét. Valódi szerénység: a lélek kegyelemmel teli állapota, valóságos Isten-tudat, Isten képének hű meglátása, kicsinyességünk felismerése. Ez nem képmutatás. Ez bölcsesség. Isten elérhető szeretete által, barátsága által. Ő valónk középpontja. Erőt és nyugalmat ad. Jelenléte életünk legfontosabb valósága. Isten az élet forrása és jóság. Mindent tőle kaptam: a létemet, képességeimet, egészséget, gondolkodó készséget; azt hogy járni tudok és azt, hogy tudok szeretni. Az Atya elküldte Fiát, hogy megismerjük jóságát és szeretetét, és hogy meglássuk azt, hogy mennyire szeretné, ha mi gyermekei közelebb kerülnénk hozzá. Soha ne feledd Isten hozzád szóló szavait: "Értékes vagy számomra. Becsüllek és szeretlek téged!" Isten az oltalmazód és iránymutatód. Ígérete így hangzott: "Veletek vagyok a világ végezetéig!" Az Atya örömmel tekint reád és mondja:"Mennyire hasonlít fiamra." Járj az Úr jelenlétében, Ő örül társaságodnak. Amikor Isten eláraszt ajándékaival, akkor ne lepődj meg. Szerető jóságában Isten sokféleképp mutatja meg önmagát. Csak azt kéri, hogy figyeljünk Rá, legyünk résen, füleljünk és lássuk meg, hogy életünk legmindennapibb dolgaiban is Ő nyilvánulhat meg. Minél közelebb kerülünk Istenhez, annál jobban magunkra találunk. Imádkozz, hogy át tudj alakulni - nem azzá, ami nem vagy - hanem ami valójában vagy. Isten felénk irányuló szeretetét semmi sem tudja leállítani. Ne legyen kétséged Isten megbocsájtó ereje és jósága iránt. Akkor látjuk meg valódi énünket, amikor Isten jelenlétében vizsgáljuk magunkat. Végezz mindent az Isteni terv szerint, tégy mindent Istenért és az örök életért. Még a lélegzetet is. Adj hálát a jelenért és a jövőért, mert bármi legyen Isten terve, az jó számodra és mindannyiunk számára. Isten jó, Ő meghallgatja imáinkat. Az Úr nem „kívül álló”. Ő életünk minden részében jelen van. Kegyelem tudni, hogy Istenhez tartozunk, aki a mi Atyánk és szeret bennünket. Isten kezében van minden. Ő hívott téged. Veled volt a múltban és veled lesz a jövőben is, egészen életed utolsó napjáig. Értékes ékkő vagy. A mi Urunk formált gyémánt keménnyé és finommá, mint annak ragyogó fénye. Istennek örömére válik, amikor látja, hogy hűséges vagy, szavahihető és hogy fényben élsz. Köszönd meg Istennek azt is amiért ritkán mondasz köszönetet: "Lélegzem", "dobog a szívem" - és örvendezz! Nyisd fel szemeidet és lásd meg Istent mindenben és boldogabb leszel. Ha a Szentlélek ajándékainak birtokában vagy és gyakorolod is azokat, akkor a szeretet, a békesség, az öröm még nehéz körülmények között is veled lesz. Sokszor megkötjük Isten kezeit azzal, hogy nem kérünk. Ha nem fordulunk hozzá és nem "engedjük", hogy segítsen, akkor nem tud segíteni. Isten munkatársai vagyunk. Dolgozzunk keményen, és amit magunk nem tudtunk elvégezni, - az Vele megvalósul.

Szemelvények Péterfy Ida, szentéletű apáca (1922 - 2000) gondolataiból.

 

000.png