Sok a tennivaló. Az itt felsorolt pontokon túlmenően rengeteg a végzendő munka. A Mindenható úgy tud hathatósan segíteni, ha talál földi munktársakat, akik magukra vállalják az Isteni Erő továbbítását minden, szükségben lévő isteni teremtmény felé. Az Igazság és a Szabadság melletti kiállás, a Szépnek és a Jónak védelme, a Szeretet gyakorlása mind a Mindenható erejének megnyilvánulása, földi munkatársain keresztül. Ezt végezték elődeink hosszú évezredeken át, az idők kezdete óta, amikor is mindezek védelmére tettek igéretet és kötöttek lelki szövetséget, ŐS-SZÖVETSÉGET a Mindenható Istennel. Minden nép és minden egyén feladat végzésére született. A mi teendőnk alapja önmagunk megtartása, fejlesztése, hogy végezni tudjuk ősi, vállalt kötelezettségeinket. Ezt várják tőlünk a szent elődeink és ezt várja tőlünk a Teremtő, de senkit sem kényszerit, mert szabad akaratot adott az embernek ilyen döntések meghozatalára. Minden döntésünknek következménye van. Döntsünk jól! A Mindenhatónak nem rabszolgákra, vagy tehetetlen, siránkozó személyekre van szüksége, hanem szabad öntudatos, erőteljes egyénekre akik tudják, hogy mi a tennivaló és nem tántorodnak el a céltól és nem térnek le az Isteni Útról. Az ŐS-SZÖVETSÉG megkötése azt jelenti, hogy a szerződő felek kölcsönösen támogatják egymást. Tehát ne csak várjuk az égiek segítségét, hanem gyarapítsuk erejüket, ahogy azt elődeink is tették. Ők megfogalmazták számunkra a működő törvényszerűséget:

"SEGíTS MAGADON, AZ ISTEN IS MEGSEGíT!"

Ez ma is érvényes. Panaszkodás, szitkozódás a segítés ellentéte. Bizonyos korokban mindig születtek fényhordozó nagy lelkek, akik az irányt tévesztett emberiséget - égi segítséggel - vissza akarták vezetni az Isteni útra. Különböző szinten, de mindannyian az Isteni Igazság küldötteiként dolgoztak. Ezek között volt Zoroaszter (Zarathustra), Lao-ce, Buddha, a Názáreti Jézus, Szkithiánosz, Mani és mások. Az Isteni Igazság védelmezője, harcosa volt II.Rákóczi Ferenc is. Földi hátterüket tekintve e küldöttek jelentős része a nagy nép, a szittya nemzetcsaládból származott. Régi források Zoroaszter születési helyét Médiába a mágusok földjére teszik.

A történelmi Buddha (Sakyamuni Gautama), kb. Kr.e. 500 körül saját maga mondta, hogy ő a legtisztább szittya népcsoportba született. Szavait saját tanítványai jegyezték föl, itt mellébeszélés nincs, Buddha szittyának vallotta magát. Azt is mondják róla, hogy több tucat nyelvet beszélt, ezek között volt a HUN nyelv is. Ugyancsak ismerte a HUN abc-t is. Érdemes megjegyezni, hogy kb. 2500 évvel ezelőtt a hunoknak már ismert irásrendszere volt és Buddha beszélte a hun nyelvet is.

Jézus idejében élt ősvallásunk egyik fontos tanitója Szkithiánosz, akinek neve is mutatja származását. Valódi nevét nem ismerjük. (A Szkithiánosz valószinűleg csak olyan "irodalmi" név, mint pl.: Janus Pannonius neve volt.) Az Újszövetség összeállítói az ő evangéliumát ugyanúgy kihagyták a válogatásnál, mint a Jézusét és Szűz Máriáét. Jó lenne tudni, hogy miért? Tudjuk, hogy létezett Szkithiánosz (Scythianos) evangéliuma, mert két fontos egyházi személy is említést tesz róla.

Az egyik Cyrill jeruzsálemi keresztény püspök, aki 340-ben írt létezéséről. (Catech IV.§36.) A másik személy aki írt Scythianos evangéliumáról Epiphanius ciprusi püspök 370 körül említi a művet. (Hoeres 76 c.5.) Maniról feljegyezték, hogy édesanyja pártus szittya volt, édesapja méd. Ő kb. 200 évvel élt Jézus és Szkithiánosz után és írásaiba mindkettő tanításait belefoglalta. E küldöttek mindegyike Isten gyermeke volt olyan mértékben, amilyen mértékben végezték a Mindenható munkáját. Fényhordozó lehet mindaz a személy, aki a kapott isteni Fényt megőrzi, ápolja, erősíti és azzal mások számára világítja az utat, teszi szebbé és jobbá az emberi életet. Igazságkereső, fényhordozó lehet bármilyen tiszta életű, önzetlen földi személy.

A Mindenható sok-sok ezer magyar segítője közül példaként néhány név a közel múltból: Csontváry Kosztka Tivadar - a Napút festője; írásai legalább olyan fontosak, mint festményei. Foglalkozott gyógynövények gyűjtésével és azok hatásával, vegytannal, ásvány és földtannal, kristályokkal, napszín elemzéssel, szépségtannal, az emberi fajták tulajdonságaival. Szerinte: "Maradandó alkotást csak az Igazságból meríthetünk, az Igazságot csak az Istentől nyerhetjük..." Magyar Adorján - hagyományőrző, néprajzos, igazságkereső, aki azt hirdette, hogy a MAGYARSÁG KÁRPÁTMEDENCEI ŐSNÉP, ahová Árpád nagyfejedelem népével hazatért és ahol már magyarul beszélő testvéreket talált. Hangoztatta a magyar ősvallás és műveltség szépségét, emelkedett voltát, nyelvünk ősiségét, valamint azok hatását Európa szerte.

Kodály Zoltán -a magyar nép lelkének virágát a magyar népdalokat ápolta. A magyar népdalon és a magyar népzenén keresztül akarta népünket talpra állítani. Ő mondta, hogy "A régi dallamokban nyilatkozó, töretlen ősi magyar lelket kell fenntartani... A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható... Teljes lelki élet zene nélkül nincs..." Ugyan így védi anyanyelvünket is. Azt írja, hogy: "...A beszéd... a létfenntartás egyik eszköze lett a népek harcában... Minden kimondott szóban a nemzetért való testi kiállást is kell érezni." E zenei óriás szellemi honvédelmet sürget.

Vince Atya (Árva Vince) - a magyar pálos rend szerzetese.Önzetlen, kitartó, lelkiismeretes munkáját mindenki ismeri. Mindenütt ott volt ahol segíteni lehetett. Remete Szent Pál nevét viselő magyar pálos rend védelmén túlmenően a magyar tesvériség és összetartozás erősítésén dolgozott. Arra fordította erejét, hogy a magyar lelkek megtalálják egymást és közelebb kerüljenek a Mindenhatóhoz. A magyar családokért imádkozott és azért, hogy fiataljaink találják meg életük igazi értelmét.

Wass Albert - a magyarság írófejedelme, aki egész életében az ősi magyar, tiszta életfelfogást hangsúlyozta. Hűséget a hagyományokhoz és az Istenhez. Ő a Jó és az Igazság védelmét vállalta magára. Művei éltető erejűek. Életfelfogását egyik könyvének öreg táltosával mondatja el: " Isten fényét kell beletükrözzük az emberi világ sötétéségébe!" Wass Albert pontosan ezt tette.

A számtalan magyar fényhordozó közül a közelmúltból még említsünk meg néhányat, hogy emlékezzünk legalább nevükre: (ABC szerint) Badiny Jós Ferenc, Bobula Ida, Csobánczy Elemér, Fehér Mátyás Jenő, Kolozsvári Grandpierre Endre, Kulcsár József, Paál Zoltán, Padányi Viktor, Papp-Váry Elemérné, Szabó Dezső. Közéjük tartozik Szeleczky Zita - aki a magyar színjátszás újkori Dérynéje volt. Kevesen tettek többet a magyar irodalomért, költészetért mint ő. Szebbnél-szebb hazai filmjei után, külföldön a legkisebb magyar közösségeket is felkereste. Vitte hozzájuk elődeink üzenetét versben, dalban, színjátszásban. (Még Madách Imre színműve: "Az ember tragédiája" is műsorán volt.) Lelkesített, reményt adott, őrizte hagyományainkat, ápolta édes anyanyelvünket, ősi hitünket. Támogatott személyes jelenlétével, jó tanácsaival, jó akaratával, buzdító szavaival, nem csak életében, de még azon túl is. Odaátról két alaklommal küldött rövid üzenetet. Ezek a következők: Üzenet

1: MAGYARORSZÁG A NÉPEK KRISZTUSA! Üzenet

2: II.RÁKÓCZI FERENC MAGYARORSZÁG KRISZTUSA!

E megtisztult, magasztos lélek iránymutatását figyelembe kell venni, mert égi igazságokat közvetített. II.Rákóczi Ferenc fontos, mennyei küldetését sok ezres amerikai csoportok hirdették éveken át, az elmúlt néhány évtizedben. E felfogás szerint II.Rákóczi Ferenc és György nevű fia, (akit nyugaton St. Germain néven tartanak számon), valamint Názáreti Jézus és Buddha, több mennyei társukkal ma is együtt dolgoznak a világ és az emberiség megmentéséért. Ők a Mindenható Isten útmutatása szerint végzik a feladataikat, hogy megszabaditsák az emberiséget a sötétség és a hazugság uralmától. Kérni kell segitségüket, ugyanakkor a kölcsönösség elve alapján támogatnunk kell őket azzal, hogy szeretettel gondolunk rájuk, megemlékezéssel tiszteletet adunk nekik és áldjuk őket. Ugyanez vonatkozik Atilla királyra, Csaba királyfira, Árpád apánkra, Szent Lászlóra, Szent Erzsébetre, Szent Margitra, Szent Mártonra, Remete Szent Pálra, Gábor főangyalra és a többi emelkedett lélekre is. Ők mennyei segítőink, dolgozzunk velük együtt Hazánk és népünk felemelkedéséért! Ébredjünk fel végre és találjuk meg valódi énünket. Ismerjük fel égi eredetünket és lássuk meg mennyei szövetségeseinket, akik az Isteni Erő közvetlen közvetítői. Jegyezzük meg jól:

A JÓ ISTEN EREJÉNÉL SEMMI SEM NAGYOBB! Ha a Mindenhatóval és égi munkatársaival összhangban, velük erős szövetségben végezzük feladatainkat és éljük életünket, az eredmény nyilvánvalóan csak egy lehet: javulás, tisztulás, emelkedés.

O.L.

 

000.png

 

Bevezető

Az Ősmagyar Egyház tanításainak szikla-szilárd alapja az ősi (szittya) magyar bölcselet. Ebből az ősmagyar tudáskincsből merített Buda, Zoroaszter, Jézus, Mani, és a ma létező összes vallás. Egyedül az ős-hindu vallás egyidős az ősmagyar bölcselettel. A fent említett bölcselők (nem vallásalapítók!) mindegyike az ősi szittya-magyar népcsaládból származott. Ebből eredően tanításaik is hasonlóak, sokszor egyezők. Az idők folyamán mindegyikük tanításait elferdítették. Az Ősmagyar Egyház csak az eredeti, ésszerű és igazolható tanításokat hirdeti. Az elkövetkező időben foglalkozunk majd minden ősi bölcselőnk tanításaival. Most olvassák türelmesen és megértéssel az ősi szittya-magyar Buda tanításait.

Hajdú Nimród

Buddha élete 

buddha.jpgAz a történelmi személy, akit úgy nevezünk, hogy Buddha, kb.2500 évvel ezelőtt élt. Kr.e. a VI.században született, a mai Nepálban, Kathmandutól dél-nyugatra, Kapila város közelében, a Lumbini-kertben. Egyes források szerint a nagy esemény az erdei patkány évében, április 8-án történt. Más források egyéb időpontokat említenek. Buddha nem családnév, hanem egy tulajdonság jelző, ami egy szellemi és lelki fejlettségi fokot mutat; jelentése „MEGVILÁGOSODOTT”. Ezt az állapotot 35éves korában érte e l. és ekkor vált Buddhává. Teljesebb nevén: SHAKYAMUNI GAUTAMA BUDDHA. Magyarul: A shákia nép szentje Gautama. (Egyéb nevei is ismertek.) Apja a keleti-szittyák (a shákiák) királya, édesanyja Maya, aki s szittyák egy másik ágából származott. Az ő apja is uralkodó volt. A gyermek születése után néhány nap múlva meghalt az édesanya, és a csecsemőt Maya húga vette gondjaiba. Néhány év múlva, amikor a gyermek iskolába került, már olyan sokat tudott, hogy tanítói elcsodálkoztak. Több tucat nyelv Abc-jét ismerte, ezek között volt a jón nyelv és a huna nyelv is. Számtanban és csillagászatban, hadi tudományokban szintén túlszárnyalt mindenkit. Testnevelésben kitűnő volt, birkózni, úszni, lovagolni, nyilazni kiválóan tudott, és hatalmas erővel rendelkezett. Amikor elérte a nősülési kort, gondosan írásba foglalta azokat a tulajdonságokat, amelyekkel egy rendes asszonynak rendelkeznie kell. Amikor megtalálták a megfelelő leányzót, akkor több fiatal versenyzett érte. Shákia lett a győztes. Egy fiúk született, s amikor az már szépen növekedett, Shákiát váratlan körülmények arra késztették, hogy választ keressenaz életben előforduló súlyos kérdésekre: miért van nyomorúság, szenvedés, stb. Úgy gondolta, hogy a remeték közé áll, akik talán ismerik a megoldást. Ekkor 29 éves volt. Rövidesen látta, hogy ez nem az általa keresett út. Ezután a folyó partján éveken át böjtölt, vezekelt, nélkülözött, s rájött, hogy ez sem az isteni út. Megfürdött, rendbe szedte magát, tejet ivott, és amikor megerősödött, akkor elvándorolt a mai Bihar tartományban lévő szent helyre, és ott egy fa alatt hosszasan elmélkedett. Legyőzte a kísértéseket,, az érzékek és érzékszervek csapdáit, és elérte az egyensúly állapotát, elméje megvilágosodott és lelke kitárult. Az isteni fény átölelte-felszabadult, Buddha lett belőle. Ezután 45 évig tanított.

Részletek tanításaiból:

Csak magadra számíts, és utadon vezessen az Igazság fénye! Minden tettnek következménye van.
Az embert elméje teheti emelkedett lénnyé, vagy szörnyeteggé. Gondolataink fegyelmezése megtarthat a helyes úton.

Négy alapigazság (felismerés)

 1. Az életben fájdalom és szenvedés uralkodik.
 2. Ezt a butaság, a vágyakozás és a szenvedélyek okozzák.
 3. Az igazság felismerése a kivezető út.
 4. A megvilágosodáshoz vezető nyolc nemesítő tulajdonság elsajátítható.

Azoknak, akik a megvilágosodás útját választják, két szélsőségtől kell tartózkodniuk. Az egyik a testi vágyak túlkapásai, a másik ennek szöges ellentéte, a mindenről lemondás, a test és az elme ésszerűtlen sanyargatása. Mindkettő káros, és nem a helyes irányba vezeti az útkeresőt. A megvilágosodáshoz a „Nemes Út” vezet, mely a bölcsesség és a szellemi kiegyensúlyozottság útja. Ezt a „Középső Út”-nak is szokták nevezni, ennek nyolc útjelzője van

 1. A helyes szemlélet.
 2. A tiszta gondolkodás.
 3. Az igaz beszéd.
 4. A rendes viselkedés.
 5. A helyes életmód.
 6. A jóra való törekvés.
 7. A valós emlékezet.
 8. A megfelelő összpontosítás.

Gondolataidat tartsd távol a kapzsiságtól, gondozd magad, elméd legyen tiszta, szavaid pedig legyenek igazak. Ha arra gondolsz, hogy az élet átmeneti és múlandó, akkor jobban ellen tudsz állni a mohóságnak, haragnak és egyéb káros dolognak.

 • Kapzsiság, mohóság, félelem, harag szerencsétlenség, boldogtalanság mind a butaságból ered. Ezért a butaság a legnagyobb méreg.
 • A vágyak kielégítésével a vágyak nem szűnnek meg, sőt az idő múlásával általában fokozódnak.
 • Amikor a felgyülemlett képzetek kitisztulnak agyunkból, csak akkor következhet a megvilágosodás állapota.
 • A dolgok nem azok, amiknek látszanak.
 • A bölcs megtanulja az élet változó körülményeit egyforma nyugalommal fogadni.
 • A földműves tudja, hogy mielőtt aratásra kerülhet a sor, sokfajta munkát kell elvégezni. Először is fel kell szántani a földet, majd elvetni a magot; kell napfény és eső, s a növény fejlődése közben a dudvát is el kell távolítani.

Egyetlen gyertyával sok ezer gyertyát lehet meggyújtani, és abból az eredeti gyertyának semmi hátránya nem lesz. Az embereket viselkedésük szempontjából négy csoportra oszthatjuk.

 1. Saját maguknak okoznak szenvedést, hamis felfogást követve, önmagukat sanyargatva.
 2. Másoknak okoznak fájdalmat, szenvedést kegyetlenségükkel, lopással, gyilkolással, csalással, vagy egyéb bűnténnyel.
 3. Egyformán okoznak bajt saját maguknak és másoknak.
 4. Sem maguknak, sem másoknak nem okoznak fájdalmat, szenvedést. Ők járják a helyes utat, mely a megvilágosodás felé vezethet.
A földön a legtöbb bajt a kapzsiság, a harag és a butaság okozza. Ahogy a lovag őrzi a vár kapuját, ugyanúgy kell őrizni elménket minden külső és belső veszélytől.Könnyű mások hibáit feltárni, s nehéz a sajátját beismerni.
 
AZ ÚTKERESŐ ÖT ERŐFORRÁSA
 1. Az erős hit
 2. Az erős akarat, amely kitartóvá tesz
 3. Jó emlékező képesség
 4. Összpontosító képesség
 5. A tiszta bölcsesség megtartásának adottsága

Egy hatalmas sziklatömböt nem zavar a széljárás; a bölcs elméjét nem háborgatja sem kitüntetés, sem leszólás. A kitartás az egyik legnehezebb olyan képesség, amely elsajátítható. Aki kitart, azé a győzelem. Ne tévelyegj a múltban, ne álmodozz a jövőről, hanem összpontosíts a mára. Az emberi vágyak vég nélküliek, mint az olyan ember szomja, aki sós vizet iszik, ami szomját nem oltja, hanem növeli. Én Shákia a legtisztább szittya nemzetbe születtem. A megvilágosodás az egyedüli kincs, mely megtartja értékét.

TÍZ FONTOS IRÁNYELV:

 1. Életet elvenni nem szabad
 2. Más tulajdonát el ne sajátítsd
 3. Kerüld a házasságtörést
 4. Valótlant ne mondj
 5. Ne szidalmazz senkit
 6. Üresen ne fecsegj
 7. Ne rágalmazz senkit
 8. Ne vágyakozz fölöslegesen
 9. Ne légy rosszindulatú
 10. Gonosz elvekhez ne kapcsolódj

A legtöbb valódi és képzelt bajnak kútforrása a tudatlanság. A dolgok természetének helyes ismerete a szabadulás útja, tehát aki szabad akar lenni nyomortól, bajtól, annak szükséges, hogy az isteni és emberi dolgok valódi természetét megtanulja.

NYOLC TÉNYEZŐ, AMI GYENGÍTI AZ EGYÉNT:

 1. Eltúlzott vágyakozás
 2. Utálat
 3. Éhség és szomjúság
 4. A szenvedélyek (kéjelgés, iszákosság, stb.)
 5. Az unalom, a tompaság, bárgyúság
 6. Félelem, rettegés
 7. Határozatlanság, hitetlenkedé
 8. Harag, képmutatás

 

A gazdagság az alacsonylelkűt fennhéjázóvá teszi, de az igaz embert szerénnyé. Aki jól ismeri saját tulajdonságait, azt sem dicséret, sem leszólás nem mozdítja ki egyensúlyából.

Halljátok a nagy törvényt,
S el ne felejtsétek azt:
Mit magadnak nem kívánsz,
Azt másoknak se tedd soha!
 
Tartózkodni minden rossztól,
Akarni és tenni a jót,
Tisztítani a gondolkodást!
 
ÉBREDJ FEL!, s indulj el az igaz élet útján!

Orosz László feldolgozása

 

000.png

 

csodaszarvas.png

Mindenki érzi, hogy a sötétség hatalmának vége közeledik. Az új korban kiérdemelt és elfoglalt helyünk, mostani felkészülésünktől függ. Ez természetesen úgy egyéni, mint nemzetközi vonatkozásban egyformán érvényes.
A történelem folyamán amikor egy nemzet, vagy nép eléri az öntudat fejlődésének bizonyos fokát, akkor lehetőséget kap az Istentől arra, hogy a világ iránymutató, példaadó, lelki vezetője lehessen. Az évezredek folyamán népünk is kapott ilyen lehetőséget.
Amikor a Kárpát-Altáj-i magyar népek szellemisége, lelkisége, hite vezette a világot, akkor „Aranykor” volt, ami után ma is vágyódik az emberiség.
A magyarság évezredekkel ezelőtt magára vállalta a szabadság fáklyájának hordozását, ezzel az isteni fény és szeretet, a világosság, a szellemi és lelki ragyogás mennyei követe lett.
Óriási feladat, hihetetlen kitartást és erőt igénylő magasztos munka. Több mint munka: küzdelem. A harcokban kicsit meggyengültünk, de a vállalt feladatokat teljesítettük és ma is teljesítjük. Eredményeit mindenki láthatja. Előbb-utóbb talpra állunk, mert egyre többen emelkednek ki a hétköznapok útvesztőiből. Most egy olyan történelmi időszakhoz értünk, amikor nem csak a saját jól felfogott érdekünk, de az egész világ jó erőinek érdeke is azt kívánja, hogy:
A MAGYARSÁG ERŐSÖDJÖN MEG, s találja meg önmagát. Gyarapodjon öntudatban, lélekszámban, anyagiakban, testi, lelki és szellemi erőkben. A vallásnak, az irodalomnak, a művészetnek, a közoktatásnak, a sportnak és a tudománynak is ezt az isteni folyamatot kell támogatni. Az Ősmagyar Egyház népünk ősi vallásával ezt az isteni úton való haladást kivájna segíteni. A magára talált magyarságra nagy felelősséggel hárul a feladat: saját lelkében felszínre hozni, felerősíteni az isteni erőket, melyek birtokában élő példával tudja behirdetni az új Aranykor kezdetét. A következő évezredben nagy szükség van a magyar nép természetes adottságaira, képességeire, lelki magasztosságára.
Az isteni fáklyának lobogni kell! Feladatainkat magunknak kell elvégezni!
Ebben a munkában a Jó Isten segítsen meg minden jóakaratú, szorgalmasan, okosan résztvevő Magyar Testvért!
esztergomioroszlan.png
Orosz László

 

000.png

 

jezusome.png

 • Isten saját képmására teremtette az embert.
 • Az Isten megismerése saját magam megismerésével kezdődik.
 • Segíts magadon, Isten is megsegít.
 • Minden tettünkért saját magunk vagyunk felelősek.
 • Aki azt hiszi, hogy sokat tud, de elmulasztja önmagát
 • megismerni, az nem tud semmit.
 • Légy lámpás, amellyel Isten világítja az utat.
 • Magyarország szent föld.
 • Csak azt kaphatjuk meg amiért teszünk is valamit.
 • Isten az igaz ügyet nem hagyja el.
 • Az az életforma megmarad (beleértve az emberit is), amelyik
 • alakulni tud a változó körülményekhez, a változó ütemhez
 • úgy, hogy alapvető jellegzetességeit mégis megtartja.
 • Nagyon fontos annak tudatosítása, hogy Isten gyermekei
 • számára csak a jó és tökéletes dolgok bőségét szánta.
 • Ki mint vet, úgy arat.
 • Az egészséges személy az Élő Isten temploma.
 • Az egyének, s a nemzetek földi küldetése a tanulás és az
 • állandó tökéletesedés.
 
kereszt.jpg
 
 • Jézus mondta: „Azért jöttem, hogy megmutassam az emberi lehetőségeket. Amit én elértem, azt mindenki elérheti...”
 • Aki testvérét segíti, az önmagát is erősíti.
 • Amit jó szívvel és szeretettel teszel, abban van áldás. Érte külön jutalmat, hasznot ne várj.
 • Ne tégy másnak olyat, amit nem akarsz, hogy neked tegyenek.
 • Az Isten nem büntet, és nem pusztít, az ember saját cselekedeteivel, butaságával bünteti, pusztítja önmagát.
 • A látható és láthatatlan világban minden az isteni törvény szerint történik.
 • A butaság vétek.
 • Az isteni törvény tudatos megszegése a bűn.
 • Aki meggondolatlanul olyan valamit kíván ami a Teremtő más gyermekének, vagy bármely teremtményének ártalmára lenne, az saját maga fizet érte nagy árat, mert tettével saját életében váltja ki zavarok, sikertelenségek láncolatát.
 • Az Élet Törvénye: csak az ölt formát, amire gondolunk, és amit érzünk.
 • Ahol a gondolatunk, ott vagyunk. Az egyén, az egyéniség az öntudat és akarat megvalósulása.
 • Amire összpontosítunk, azzal azonosulunk.
 • Az élet érzelmi tevékenysége, az ember legkevésbé védett része.
 • Az érzelmek fegyelmezése életünkben a legfontosabb szerepet kell, hogy játssza. Ettől függ gondolkodásunk egyensúlya, testünk egészsége, életünk sikere. A gondolatok csak érzések segítségével válhatnak dolgokká.
 • Az érzések, érzelmek által kiváltott és felgyülemlett energia, az atom részecskéjévé válik és a gondolat igy dolgokká alakul. A világegyetem talán legnagyobb bűnténye a Szeretet Törvénye ellen az a zavaró, bántó, pusztító, romboló, káros kívánság özön, amely az emberiség többségétől majdnem szünet nélkül árad.
 • A fegyelmezetlen gondolatok és érzelmek által létrehozott romboló erők azoknak az egyéneknek és nemzeteknek életében tudnak hatást kifejteni, ahol az érzelmek szabadjára engedésével jó táptalaj keletkezik erre.
 • Aki gondolatain, vagy érzelmein nem uralkodik, az teljesen ajtót nyit a mások által fejlesztett pusztító erők számára.
 • Akik keresik a megvilágosodás útját, azoknak két szélsőségtől kell tartózkodniuk: Az egyik a testi vágyak túlkapásai, a másik ennek szöges ellentéte: a mindenről való lemondás, az önsanyargatás. Mindkettő káros és nem vezet a helyes irányba.
 • Az Istenhez vezető út a bölcsesség és a szellemi kiegyensúlyozottság útja. Ezt Kr. e. 600 körül az egyik szittya-magyar táltos bölcs igy fogalmazta meg: „Beszédben, evésben, ivásban mértékletesek legyünk és tartózkodjunk minden szégyenteljes dologtól ”
 • Tartsd magad távol a kapzsiságtól, a szolgaságtól; elméd legyen tiszta, külsőd rendezett, szavaid pedig legyenek igazak.
 • Az egyén, vagy egy nép saját akaratától önuralmán keresztül,
 • fegyelmezett viselkedéssel kiemelkedhet a kötöttségekből, a
 • kedvezőtlen körülményekből, az értelmetlen szenvedésből, a
 • világot elárasztó kavarodásból.
 • ! Az önismeret és a bennünk lévő isteni erő felfedezése és
 • alkalmazása vezet a teljes győzelemhez, minden földi
 • korlátozottságból, rabságból való szabaduláshoz, a lelki
 • szabadsághoz.
 • Tiszta szándék, őszinte vágy és a vágy erőssége, a helyes gondolkodás, igaz beszéd, a rendes viselkedés, egészséges életmód, az Isten felé vezető út megtalálásának feltételei.
 • A benned lévő isteni szikra mindig irányt mutat és ura minden helyzetnek ha engeded.
 • Magyar Testvér! Te a Teremtő megnyilvánulása, a tudatos élet, a szeretet és az isteni fény követe vagy! E szerint élj és cselekedj!

rakamaz.jpg

 

Orosz László

 

000.png

 

A legerőteljesebb, legősibb és a leghatalmasabb erőforrás maga a Mindenható Isten, akinek jelenléte betölti az egész világmindenséget. Ez az őserő hatja át az atom legparányibb részecskéjétől kezdve a naprendszerek és tejútrendszerek végtelenségét. Ez az erő nyilvánul meg a rózsa selymes szirmában, az anyatejben, a mézben, a napsugárban, a búzakalászban, a felhőben, az eső cseppjében, a csermely csörgedezésében. Ez teszi termővé a földet, élteti a lombok zöldjét, ez röpiti a fecskét, ez szólal meg a furulya hangjában, az ének dallamában. Ez teszi édessé a cseresznyét. savanyúvá a meggyet, ez festi a tököt sárgára, a görögdinnyét belül pirosra, kívül zöldre, a búzavirágot és a nefelejcset kékre, a hóvirágot és a gyöngyvirágot fehérre. Ez az erő nyilvánul meg formákban, színekben, ízekben, hangokban, illatokban, számokban, látható és láthatatlan dolgokban.
A szeretet, az egészség, a boldogság, a becsület, a szorgalom, a jóság, az igazság és minden, ami éltet, alkot, szépit, javít és felemel, ebből az isteni őserőből ered.
Ésszerű tehát, ha életünkbe tudatosan kapcsoljuk be az isteni erő áramlatát. Ezzel ősi örökségünk részeseivé válhatunk újra. Az ima, az elmélkedés segít a mennyei kapcsolat megteremtésében és fenntartásában.
 
Orosz László

 

000.png