A magyarság történelme sokkal régebbi, mint a megszokott időszámítás. Adatok sokasága bizonyítja ősiségünket, amit hagytunk, hogy elvegyenek, eltitkoljanak tőlünk. A Kárpát-medence a magyarok őshazája. Évezredek óta mindig különböző magyar törzsekkel volt benépesülve. A Kárpát-medencei írásbeliségünk 8 ezer éves.Történelmünk régészeti leletekkel bizonyíthatóan több 10 ezer éves. Honlapunkon mindkét, a keresztény és az ősmagyar időszámítást is használjuk.                                                

Szerkesztőség

 

000.png

 

"- Isten nem valamiféle uralkodó, aki a felhők tetején ül aranytrónuson s onnan ítélkezik emberi mértékkel.

Isten törvény. A szeretet és a jóság törvénye. Az örökkévalóság törvénye. Az élet törvénye. Az igazság, az összhang, a szépség ... a mindeneket összefogó és egybekapcsoló nagy együttműködés törvénye, melynek összhangjában az óriás naprendszerek éppen olyan fontosak, mint a legapróbb porszem. Ez a megdönthetetlen erejű törvény az amit Istennek nevezünk ősi magyar szóval. S valahányszor engedelmesen beállunk ennek a törvénynek a sodrába és azt cselekedjük, amit ez a törvény, amely bennünket létrehozott és életben tart, tőlünk megkíván: se nyomorúság, se betegség, se halál, se erőszak, se álnokság, se semmiféle földi hatalom le nem győzhet, még csak meg sem félemlíthet bennünket."  

Wass Albert: SZŐLŐHEGYI BESZÉD (1974)

 

000.png

 

  1. A nép gyakran gyülekezzen megbeszélni az államvezetés ügyeit és a gondoskodást a nemzet védelméről.
  2. A lakosság minden rétege társadalmi különbség nélkül egységesen tárgyalja az ország dolgait.
  3. A nép tisztelje az ősi szokásokat, s azokat ok nélkül ne változtatgassa; tartsák be a szertartások szabályait, és legyenek igazságosak.
  4. Ismerjék el és tartsák tiszteletben a nemek közti különbségeket; bánjanak jól az idősekkel, őrizzék meg a család és a közösségek tisztaságát.
  5. Becsüljék meg szüleiket, s tiszteljék tanítóikat és az öregeket.
  6. Tiszteletben kell tartani az ősök szentélyeit, ahol megfelelő időkben szertartást kell végezni.
  7. Értékelni kell a társadalmi erkölcsöt, és magasztalni kell az erényeket. Jóra nevelő oktatókat kell hallgatni és támogatni.

Az ország, amely megvalósítja a hét pontot, az sikeres lesz, és kivívja más országok tiszteletét is. Amikor a nép boldog és elégedett, akkor megszűnnek az osztálykülönbségek, megszaporodnak a jótettek, az erények erősödnek, és a lakosság becsülni kezdi egymást. Ekkor mindenki sikeresebb lesz; az időjárás és a hőmérséklet kedvezővé válik; a Nap, a Hold, a csillagok fénye ragyogóbb lesz; az eső és a szél a megfelelő időben jönnek, és megszűnnek a természeti csapások.

 

A szittya nép bölcse: GAUTAMA BUDDHA

 

000.png

 


Üdvözlégy kereszt ! Hozzád jöttem, mert magaménak tartalak.Jöttem, mert vártál. napker 1
Ismertem a titkát annak, hogy miért lettél felállítva. Azért vagy, hogy ami bizonytalan, az bizonyossá váljék a világban.
Egyik részed az ég fele mutat, jelezve az utat a mennyekbe a Mindenek Urához. Más részeid jobbra és balra nyújtják a karjukat, hogy egyensúlyt tartsanak a világegyetemben.
Törzsed pedig szinte földbegyökerezve áll, hogy mindazt, ami a föld alatt és a föld felett létezik, összekapcsold az éggel.
Jó munkát végeztél Kereszt, mert összekötötted a világ kerületét.
 
(fordította: O.L.)

 

000.png

 

betlehem.PNGJézus születése idején közel-keleten KÉT BETLEHEM LÉTEZETT. Az egyik Betlehem Galileában, Názáret városka közelében feküdt, a másik pedig ettől kb. 120 km távolságban, Júdeában. Jézus édesanyja, Mária, és nevelőapja, József Názáretben laktak (Galileában). A Galileai Betlehem közelében találjuk a Tábor hegyet és Schytopolist (a Szittyák városát).

MÁGI (mágus): A kis Jézust HÁROM BÖLCS (és nem király) látogatta meg, akik keletről jöttek, valószínűleg Médiából vagy Mezopotámiából, ahol még Jézus születése idejében is létezett a MÁGUSOK (tudós papok) rendje, és álltak az ősi csillagvizsgálók. Régészeti leletekből tudjuk, hogy szűrkabátot és csizmát viseltek.

Nyelvük a pártos - szittya nyelvekkel rokon. O.L

 

000.png