Az ünnepek rendkívül fontosak a népek életében. A világ népeinek társadalma többet és jobban tanul meg rólunk ünnepeinkből és azok évenkénti leközléséből, mint könyvekből vagy elvont tanulmányokból. Ne hiányozzunk tehát és ne vétsünk tovább ezen az annyira fontos síkon se! Mert aki nem hangsúlyozza ki kellő ünnepélyességgel és külsőségekkel alapvető nemzeti tényeit: az önmaga, de a világ népei előtt is elszürkül, elveszti tudatát és létét… Értjük az ünneplés fontosságát?

Mit formálunk az ünneplésekben? A magyar tudatot, a magyar öntudatot, a magyar akaratot, és a magyar élni akarást! Ezer év lélek gyilkolásait kell jóvátenni! S ebben ünnepeinknek kimondhatatlan fontos szerepük van. Elsődleges szerepük van a gyermekek, az ifjúság lelkének alakításában, magyarnak nevelésében.

Vissza kell adnunk magyarságunknak mindazt, amit idegen uralkodó és vezető osztályunk elvett, elrabolt, lerombolt és összetört szentségtörő kezekkel a magyar történelemben, a magyar lelkekben.

Részletek Pesti József Páter (1919-1977) jezsuita szerzetes rádióbeszédéből

 

000