A megvilágosodott szittya bölcs legelső, nyilvános beszédét a Benáres melletti „ Szarvas Parkban” tartotta.  A tanítás nagyon gyakorlati jellegű volt. Buddha itt kijelentette, hogy a hithű egyénnek két szélsőséges túlzástól kell tartózkodnia: az egyik az önzés, (önmagasztalás, stb.), a másik az önmegtagadás ( önmegalázás, stb.).  Az önzés alacsonyrendű, közönséges gondolkodás eredménye; az önmegtagadás pedig fájdalmat okozó, értelmetlen felfogás.  Mindkettő helytelen és káros.  Létezik viszont a középső út, az egyensúly és a jó élet útja.  Ez gondolatban,szóban, akaratban és cselekedetben mértéktartó módon nyilvánul meg.  Ez az életfelfogás tisztánlátáshoz, bölcsességhez vezet. Gyümölcse a nyugalom, az igaz tudás, megvilágosodás, és a „paradicsomi” tudat állapot.  

Első igehirdetésében Buddha ismertette a négy alapigazságot:  

  1. Létezik szenvedés.  
  2. A szenvedés fő okozói a vágyak.  
  3. A szenvedés megszűnik a vágyak megszűnésével.  
  4. Ez az állapot elérhető a középső úton haladással.  

A legelső tanításban nem volt szó sem a teremtésről, sem a világról, sem annak lakóiról.  Nem tartalmazott ígéreteket arra nézve, hogy életünk mentes lesz minden fájdalomtól, ha imádkozunk, vagy szertartást végzünk, vagy áldozatokat hozunk.  Nem ígért égi közbenjárót.  Buddha nem tartotta magát Megváltónak, olyan személynek, aki magára vállalná az emberiség bűneit.  Mindenki saját maga felel tetteiért.  Szerinte a magasabb rendű élet célja és jutalma nem egy külső helyzet, hanem egy békés, nyugodt tudat állapot. Nem egy elképzelt mennyország, hanem egy kiegyensúlyozott élet itt a Földön.  A jövő nincs rögzítve, hanem változtatható. Mindig alakítható, és soha nincs befejezve. Az ember saját maga teremti meg sorsát cselekedetei által, és ezzel saját életének mesterévé válik.  Buddha csak mutatja a helyes utat.  

Ez a déli buddhizmus, ( theravada”) tanítása, ami jelentősen eltér északi iskoláitól.  A buddhizmusnak, ugyanúgy, mint a kereszténységnek, több ága van.   Emlékezzünk arra is, hogy úgy Buddha, mint Jézus a szittya népcsaládból származott.  

Orosz László

 

000.png