csabakiralyfi.pngVadassy Norbert recski tanító és családja, 1949. május 6.-án levelet kapott Kecskemétről, anyai nagybátyjától. A levél írója beszámol Csabai Pál öreg táltosról, aki szomszédjuk volt. A levél elmondja, hogy a 80 éves tudós táltos, embereket, állatokat gyógyított meg. A papokkal latinul beszélt, melyet szótárból tanult meg. 

Az öreg két és fél éven át tanította őt a hun és ősmagyar dolgokra. Beszélt neki Atilla királyról, Csaba királyfiról, a szajlai Nagy Hatalomról, a régi időkről. Elmondta azt is, hogy az ő elődeit Csaba királyfi megbízta a halom őrzésével, mely szerinte Atilla király nyugvóhelye volt. A Csabai és a Bárcai család őslakosok ezen a vidéken. Később Ország Balázs felvidékieket telepített ide. Bárcai Pál szerint a Csabai család még az 1700-as évek elején is őrizte az ősi hitet. Az akkori hatalom felszólította őket, hogy adják föl régi vallásukat, ha nem akkor parázson lesznek égetve. Vadassy nagybátyja (az 1949-es levél írója) elmondja, hogy neki Csabai Pál öreg táltos megmutatta régi idők tárgyi emlékeit. Ezek között volt CSABA KIRÁLYFI ÍJA, NYILVESSZŐK, TEGEZ, FOKOS és sok más régi dolog. Azt is elmagyarázta az öreg, hogy mi a jelentősége a régi magyar házak mestergerendáját alátámasztó oszlopnak. Csabai Pál táltos szerint e tartó oszlop ősi neve BOLDOGASSZONY FÁJA, és ahogy a Boldogasszony fája tartja fenn az egész ház mennyezetét, úgy tartja fenn a BOLDOGASSZONY ereje az egész világot. A  Vadassy Norbert nagybátyja által írott (1949-es) levél szövegét közli az "Arany Tarsoly" 2009. április 5-i száma (60.-62. oldalak). Ugyancsak itt található Poproczy Atilla (lovag), írása "Atilla-halom-Ószajla" címmel. A rendkívüli fontosságú1949-es levélben Vadassy Norbert nagybátyja határozottan állítja, hogy ő saját szemével látta CSABA KIRÁLYFI ŐSI TÁRGYAIT, melyek Csabai Pál öreg táltos birtokában voltak. Tóth Ferenc, ó-szajlai nyugalmazott igazgató-tanító és helytörténeti kutató már nem találta ezek emlékét. 2011 június 22.-én hozzánk küldött levelében többek között ezt írja:
"... ennek utána néztem, de ez a hír mesének bizonyult. A családból senki sem emlékezett ilyen dolgokra..."Viszont megemlíti, hogy ő már gyermekkorában megismerte azt az írást, amely beszámol Csabai Pál öreg táltos történetéről és Csaba királyfi tárgyairól. Ezt mondja Tóth Ferenc igazgató-tanító: ?...gyermekkorom óta az ?Attila halom? Nagy halom szomszédságában laktam. Fiatal voltam, amikor megismertem a szomszéd faluban, Recsken lakó tanító bácsi levelét, ami az Attila halomról szólt...
Ebben a levélben azt is leírta, hogy az idős Csabai Pálnak a padlásán megtalálható az az íj, ami Csaba királyfitól származik...?Mindezt figyelembe véve, azt kell mondanunk, hogy valahol létezhetnek a közel 1600 éves tárgyi emlékek, melyeket Csabai Pál táltos családja őrzött hosszú időn keresztül. Ezeket Vadassy Norbert recski tanító anyai nagybátyja még látta és ezekről beszámolt rokonainak: ?Csabai megmutatta nekem a nyilat, tegezt, csakánt, szúette öreg dolgokat...? HOL VANNAK MA CSABA KIRÁLYFI TÁRGYAI NYIL, TEGEZ, FOKOS (csákány)? Keresni, kutatni kell hollétüket! A másik nagy kérdés: kit takar az ó-szajlai Atilla-halom? Atilla királyt? Keve vezért? Szittya fejedelmet? Kit? Ó-szajlát és környékét nem szabad feledésbe veszni. Az ősmagyar múlt fontos részére adhat hiányzó válaszokat. Szerencsére sokan meglátták a környék fontosságát. Az Atilla halom ma már nem csak helytörténeti kérdés, hanem ma már „Történelmi emlékhely”, hiszen a Szajlai Önkormányzat, a siroki Aranykard Hagyományőrző Társaság, a Miskolci Pszi Egyesület, az ózdi Arvisura Társaság azzá nyilvánította. Az Ősmagyar Egyház számára e terület TÖRTÉNELMI ZARÁNDOKHELY, melynek látogatása minden magyar számára ajánlatos. A látogatottság, a tiszteletadás, az összpontosítás, elmélkedés, az egyénileg vagy közösen elmondott ima, szertartás kedvező, építő erőket kapcsolhat be, vagy erősíthet fel. Ezek az Isteni erők segíthetnek hazánk lelki építésében.
 
1. ATILLA királyunk nevét írjuk végre helyesen, magyar kiejtés szerint: ATILLA !
 
2. Tóth Ferenc helytörténeti kutató munkássága, gyűjteménye figyelmet, megbecsülést,     támogatást érdemel. Őskori, ókori leletekre hívja fel a figyelmet: cserépedények, gyűrű karikák, csontmaradványok, bronzkori füles balta, kard, nyílhegyek, dárdák, középkori ágyúgolyók, sarkantyú, hajtű, edények, szenteltvíz tartó, középkori iratok, stb. Ahogy ő mondja, még felsorolni is sok volna az általa gyűjtött és őrzött tárgyakat. Egy-egy történelmi kor tárgyi emlékeit látni tanulságos és maradandó élmény. Ezt az élményt kedvezően fokozza az a tény, hogy a lelet színhelyén tanulmányozhatjuk a régészeti tárgyakat.
 
3. A környékbeli települések: Szajla, Sirok, Terpes, Recsk, Bükkszék, Mátraderecske, Parádfürdő, Egerbakta, Bátor és a többi helység vezetői, tanítói közös megbeszéléseket kellene, hogy tartsanak azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne e vidék megismertetését, látogatottságát megfelelően növelni
 
A helyi adottságokat figyelembe véve sok mindent lehetne tenni. Közös szervezéssel, együttműködéssel jó eredményt lehetne elérni. Közös tájékoztatókban, ismertetőkben lehetne bemutatni Magyarország e szép vidékét. Ünnepségek, várjátékok, íjász bemutatók, természetjárás, kiállítások, kézműves bemutatók, terepverseny, táborozás, gyógyfürdők, házi ételek, erdei iskola, mese-rege-monda napok, tábortüzek, ima és elmélkedési helyek, egyházi ünnepek, nemzeti évfordulók, magyar népdal és népi táncbemutatók, cserkésztalálkozók, szervezett tiszteletadás öregeknek, fiatal anyák elismerése, szavaló versenyek, irodalmi napok, könyv vásár, történelmi emléknapok, régészeti ismertetők, előadások, tanfolyamok, olvasókörök, futó, úszó, íjász versenyek, sakk bajnokság, lovas bemutatók, gyógynövények ismertetése, történelmi ruha bemutatók, Ősök Napja, Hősök Napja, és sok más jelentőségteljes, értékes közös rendezvény a test, a szellem, a lélek megtisztítására, erősítésére.  

Nagy szükség van ma erre!

O.L.

 

000.png