A Föld néhány pontján az űrből származó különleges kövek találhatók. A kőzetek anyaga moldavit és belőlük energia árad. Sugárzik, de nem radioaktív, mondja az amerikai „Nexus” című magazin 2002. március-áprilisi száma. (59. oldal) Az egyik kő egy tibeti kolostorban van, Lhászától nem messze. Egy másik kő a New yorki „Museum of Natural History” (Természettani Múzeum) egyik osztályán van tárolva. A harmadik követ pedig a Tibet-Kínai határ közelében rejlő titokzatos városban őrzik. A helység neve Agartha. A lap szerint a 19. században „beavatottak” jelezték, hogy egy negyedik titokzatos kő is létezik ez pedig MAGYARORSZÁGON található egy kis falu közelében. Ő szerintük a helység neve Stregocivar.*E rejtélyes kő az egyik KULCS, mely a más űrsíkokba vezető ajtókat nyitja. Azt mondják, hogy aki a kő mellett elaludt, annak furcsa álmai keletkeztek. Egyes vélemények szerint a kövek a Szíriuszról származnak, és Orioni üzenetet tartalmaznak. Az egyik kövön állítólag írásjelek is voltak. *

A „Stregocivar” valószínűleg az idegenek pontatlan kiejtése alapján leírt névforma. A pontos írásmód REGÉCI VÁR lehet. Ez a Borsod-Abaúj-Zemlén megyei REGÉCI VÁR. Regéc a Zempléni hegység falvainak egyike, Miskolctól kb. 55 km észak-keleti irányban. Még láthatók a híres Rákóczi vár maradványai. EZ A REGÉCI VÁR. Monda él ezen a vidéken arról, hogy több Rákóczi várat alagút-rendszer köt össze. Közel van a szép Boldogkő vára is. Híres ez a vidék. Híres, szép és titokzatos. Mi a tokaji bor titka? Miért zamatosabb az a tokaji bor, amelyik gönci hordókban van érlelve? Miért innen indult több szabadságmozgalmunk? Vizsolyban adták ki Károli Gáspár bibliáját 1590-ben. Sárospatak a lélek és az ész városa, ahol Szeges János (Comenius) is tanított. Pataktól kb. 30 km Széphalom, itt lakott feleségével Kazinczy Ferenc 1806-1831 között. Szinte a szomszédban van Borsi, II. Rákóczi Ferenc szülőfaluja.

Ma erőszakos határ választja el az anyaországtól. A Bodrog folyótól nem messze van Karos, ahol elődeid már 6 ezer éve laknak. Monokon született Kossuth Lajos. Földi halandó, akit szerencséje szép hazánk e vidékére vezetett, térdelj le és csókold meg az anyaföldet, mert szent földön jársz. Rákóczi, Lórántffy Zsuzsánna, Kazinczy, Kossuth erőforrásának helyén. Szent föld ez, a szabadság és az igazság földje, meríts te is erőt belőle és védd meg. Védd meg az egészet, miden káros hatástól és minden veszélytől. Önmagad véded. Miskolctól kb. 25 km Muhi, az 1241-es nagy ütközet emlékhelye; nézd meg a dombon a kereszt erdőt és mondj egy röpke fohászt az ő és a ma élők lelki üdvéért. Muhi szomszédja Ónod, az itteni várban született Lórántffy Zsuzsánna 1600-ban. Még látható a Rákóczi vár megmaradt része az egyik felújított bástyával. A Sajó folyó mellett a vár szomszédságában volt megtartva a híres Ónodi országgyűlés 1707-ben, II. Rákóczi Ferenc idejében, ahol kimondták a Habsburg trónfosztást. „Eb ura fakó!” – volt az ónodi országgyűlés jelmondata.

Gondolkodj e kifejezésen és fejtsd meg jelentését!    

 

000.png

 

Mongólia Ulán Bátor (ma Ulaan Baatar) nevű városában él egy fiatal buddhista szerzetes, aki 1985-ben született. Sokan azt állítják róla, hogy már előző életében is láma volt több mint száz évvel ezelőtt.  Mondják, hogy sok csodálatos dolgot cselekszik. Képessége van arra, hogy felismerje a hozzáfordulók bajainak, betegségeinek alapvető okait. Meggyógyít embereket - még olyanokat is - akikre az orvostudomány kijelentette, hogy gyógyíthatatlanok. A jövőbe lát, ugyanúgy a múltba is. Békességben, összhangban él a szellemvilággal, mely bennünket körülvesz, és amely a legtöbb ember számára láthatatlan. Az előző életében történtekre is emlékszik. Egyszer elment egy helyre, mert azt mondta, hogy megtalálta azt a területet, ahová előző életében elrejtette szerzetesi ruháját, amiről csak ő tudott. Fölásta a földet - tanúk előtt - és ott volt a szerzetes múltszázadbeli öltözéke. Óvatosan kiemelte, megtisztította a régi szerzetesti ruhát és különleges alkalmakkor ma is hordja. - Shure Batbaatar írása  * Angolból fordította: Orosz László Ezt a mai igaz történetet angolul leírta - az Ősmagyar Egyház számára - Shure Baatbatar fiatal mongol írónő, aki szintén 1985-ben született és most “A mongolok titkos története” feldolgozásával foglalkozik. Magyarbarát. E történet Los Angelesben lett rögzítve: 2012. június 30.-án. Az írónő személyesen ismerte a szerzetest, és aki az ő múltjából és jövőjéből is megmondott sok mindent. A múltból még olyan dolgokat is említett a fiatal szerzetes, melyeket csak az írónő ismert.  Erről a szerzetesről csak kevesen tudnak.

O.L.

 

000.png

 

749-ben, a „föld-ökör”évében egy rendkívüli képességekkel megáldott buddhista szerzetes érkezett a himalájai királyságba, Tibetbe. Rimpoche mester a „Tej tengerének földjén” született (ez a mai Pakisztán). Ősi regék szerint e megvilágosult személy még az elmúlás fölött is diadalmaskodott, mert amikor a tanításokat Tibetbe vitte, már ezer éves volt. Magával vitt egy különleges, titkos tervrajzot is, a megvilágosodást segítő rejtélyes rajzot a SHI-TRO MANDALÁT. Amint tudjuk, a mandala olyan különleges rajz, festmény, vagy tárgy, ahol a formák, alakzatok, vonalak összességének (főleg kör, négyzet, háromszög, csigavonal, horogkereszt, inda, virágszirom stb.) erőfejlesztő, erőalakító és irányító tulajdonsága van. Megtervezése, megrajzolása, elkészítése hosszadalmas folyamat, bensőséges szertartás, melyet csak testileg, lelkileg, szellemileg megtisztult, jó szándékú személy végezheti el.    

A nyugati mester mandalájának olyan erőteljes hatása volt, hogy már a puszta látása is megszabadított az előző életekből cipelt káros következményektől, és fölkeltette az együttérzés, szeretet, segítőkészség érzéseit.    Mielőtt eltávozott, megmondta, hogy tanításai egy napon más országokba is eljutnak. „Amikor a vasmadár repülni fog” –mondotta; -„meg van írva, hogy a tanítások nyugatra kerülnek.”    

2000-ben „a vas sárkány” évében a tibeti művészet egy mestere és munkatársai ezt az ősi tervrajzot elvitték a kaliforniai Glendale-be, ahol ennek alapján 3 síkú, térbeli mandalát építettek, mely az első ilyen jellegű kegytárgy az Egyesült Államokban. E kis építmény kb. 3 méter magas és kilenc hónapig dolgoztak rajta, főleg tibeti menekültek. Ők a kínai pusztítás és elnyomás elől menekítették a tibeti műveltség és vallás e fontos emlékét. Ezek a Nyingma rendhez tartozó szerzetesek nagyon komolyan veszik a mások megsegítését, ezért hozták létre e tér-mandalát is. Az ő felfogásuk szerint a megfelelő módon készített mandala felerősíti a jó erőket, ezzel csökkenti a káros erők hatását. Ők is – ugyan úgy, mint a navaho (dineh) indiánok – készítenek színezett homokból gyógyító mandalát is, melyet használat után elgereblyéznek. Az egész folyamatot elejétől végéig (tervezés, elkészítés, használat), ima és ének kíséri.    

A tér mandala ritkább, a sík mandala gyakori. A sík mandala nyugaton sem ismeretlen, sok keresztény székesegyház, templom őriz ilyen kör alakú ábrákat, főleg színes üvegablakok formájában.    

Magyarországon is szép példányai maradtak fönn ennek a titokzatos alakzatnak, melynek titkát középkori templomépítőink és művészeink még ismerték.    Hazánkban a budai Mátyás templom (Boldog-asszony temploma) bejárata fölött látható ennek szép emléke. Sőt néhány vidéki templomunk un. kazettás festett díszei között is találunk ilyen ősi jelképet. (pl. Megyaszó*) Természetesen annak nincs jelentősége, hogy rozettának, mandalának vagy másnak nevezi valaki. A lényeg az, hogy létezik és jó hatást fejt ki, ha tisztán tartják és hisznek benne.

 

T. Watanabe és O. L. *Kálnok, Kraszna, Magyarvalkó,

Maksa, Oravka templomaiban.

 

000.png

 

A megvilágosodott szittya bölcs legelső, nyilvános beszédét a Benáres melletti „ Szarvas Parkban” tartotta.  A tanítás nagyon gyakorlati jellegű volt. Buddha itt kijelentette, hogy a hithű egyénnek két szélsőséges túlzástól kell tartózkodnia: az egyik az önzés, (önmagasztalás, stb.), a másik az önmegtagadás ( önmegalázás, stb.).  Az önzés alacsonyrendű, közönséges gondolkodás eredménye; az önmegtagadás pedig fájdalmat okozó, értelmetlen felfogás.  Mindkettő helytelen és káros.  Létezik viszont a középső út, az egyensúly és a jó élet útja.  Ez gondolatban,szóban, akaratban és cselekedetben mértéktartó módon nyilvánul meg.  Ez az életfelfogás tisztánlátáshoz, bölcsességhez vezet. Gyümölcse a nyugalom, az igaz tudás, megvilágosodás, és a „paradicsomi” tudat állapot.  

Első igehirdetésében Buddha ismertette a négy alapigazságot:  

  1. Létezik szenvedés.  
  2. A szenvedés fő okozói a vágyak.  
  3. A szenvedés megszűnik a vágyak megszűnésével.  
  4. Ez az állapot elérhető a középső úton haladással.  

A legelső tanításban nem volt szó sem a teremtésről, sem a világról, sem annak lakóiról.  Nem tartalmazott ígéreteket arra nézve, hogy életünk mentes lesz minden fájdalomtól, ha imádkozunk, vagy szertartást végzünk, vagy áldozatokat hozunk.  Nem ígért égi közbenjárót.  Buddha nem tartotta magát Megváltónak, olyan személynek, aki magára vállalná az emberiség bűneit.  Mindenki saját maga felel tetteiért.  Szerinte a magasabb rendű élet célja és jutalma nem egy külső helyzet, hanem egy békés, nyugodt tudat állapot. Nem egy elképzelt mennyország, hanem egy kiegyensúlyozott élet itt a Földön.  A jövő nincs rögzítve, hanem változtatható. Mindig alakítható, és soha nincs befejezve. Az ember saját maga teremti meg sorsát cselekedetei által, és ezzel saját életének mesterévé válik.  Buddha csak mutatja a helyes utat.  

Ez a déli buddhizmus, ( theravada”) tanítása, ami jelentősen eltér északi iskoláitól.  A buddhizmusnak, ugyanúgy, mint a kereszténységnek, több ága van.   Emlékezzünk arra is, hogy úgy Buddha, mint Jézus a szittya népcsaládból származott.  

Orosz László

 

000.png

 

sziklaA pálos rend névadó védőszentjének és szellemi atyjának élettörténetét Szent Jeromos írta meg latin nyelven a IV. század végén. Az egyiptomi thébai remete, Szent Pál fiatalkori éveiről így írt: „Decius (249—251) és Valerianus (253—260) császárok uralkodása idején szerte az egész birodalomban ismét üldözték a keresztényeket. [...] Ekkortájt Théba városában egy fiatalember, Pál [...] Istent mindenek fölött szerető lélekként a keresztényüldözések kezdetén igyekezett bátran szembenézni a veszedelmekkel, ám az emberi félelemtől ő sem volt mentes, ifjú kora miatt még nem volt elég erős, [...] s a hegyek szabdalta pusztaságba menekült. Mialatt az üldözések végeztére várt egyre jobban megszerette a zord, sziklás sivatagot, ami nappal katlanforróságúra hevült, éjszaka pedig dermesztő hidegnek adott otthont. Jártában-keltében végül egy olyan hegyre bukkant, amelynek lábainál jókora barlang rejtőzött. A bejáratot eltorlaszoló követ nagy nehezen odább gördítette, s várakozással telt kíváncsisággal nézte a barlang mélyébe vezető tágas járatot." Nagy valószínűsége annak, hogy a thébai nyugati parton lévő legmagasabb hegy északi lábánál ugyanerre a helyre bukkantak rá fiatal magyarok 1997. január 7-én. Az ókori sziklasír szívében a remeték egy kicsi sziklakápolnát vájtak ki, melyet az ítélkező Krisztus freskójával díszítettek (Jelenések Könyve 4). A thébai remeteközösséget egy új vallás hívei irtották ki a korai középkorban. Krisztus arcát kivésték, testére arab nyelvű „Mohamed" és „Allah" feliratokat karcoltak. A kápolnától néhány lépéssel balra a glóriás, életnagyságú szerzetes freskója valószínűleg a thébai sivatag messze földön híres szentjét: Remete Szent Pált ábrázolja. A 2000. Szent Évre készülve a budai sziklatemplom tabernákulum kápolnájába a magyar pálosok beépítették e sziklakápolna másolatát. Mindkét kápolna — Thébában és Budapesten — a folyó nyugati partján és a hegy lábainál található. A tabernákulum kápolna a Taposiris Magnai Magyar Régészeti Misszió és az Egyiptomi Magyar Ásatások Baráti Körének ajándéka a Szent Évre

Ruzsinszky Klementina

Fotó : A Gellérthegyi sziklakápolna - Lenygyák András

 

000.png