II. RÁKÓCZI FERENC, (1676-1735) “...Minden cselekedetem célja kizárólag a szabadság szeretete volt, és az a vágy, hogy hazámat az idegen járom alól felszabadítsam...” -”Emlékirataim”

BABITS MIHÁLY, (1883-1941) “...Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, amelyet nem dobok el. A világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget ha nem őrzök meg magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét...”

SZÉCHENYI ISTVÁN, (1791-1860) “Merjetek nagyok lenni, kik valami jobbra vagytok meghíva, születve, kik egy szebb jövendőnek lehettek urai...” -Kelet népe

dr.BOBULA IDA “A létért való küzdelem során vannak korszakok, amikor egy-egy nemzet fennmaradása szempontjából döntő fontosságú, hogy mit tud a nemzet saját eredetéről, múltjáról, érdemeiről és hivatásáról, de az is, hogy mit tudnak róla mások, akiknek a sors alakítására az adott pillanatokban hatalmuk van.”

dr. KÚR GÉZA “...A lélek kialszik? ...Nem! … A lélek élő tűz marad, csak belepte a hosszú vándorút pora, de azonnal lángra kap, ha a magyar szellő lefújja róla a vastag porréteget... Gondolunk-e a széttépett nemzettestre? … a szétszórt magyarságra?... a letépett végeken megkínzott, megygyötört, fajtájának megtagadására kényszerített véreinkre, szüleinkre, testvéreinkre, gyermekeinkre? Gondolunk-e a tengernyi bajra, inségre, tanácstalanságra?... A testi, lelki kínok alatt összeroskadó... azért mert magyar, kivégzett magyarokra? A lélek tanácsa egy rövid mondat csupán: ÉBREDJ FEL MAGYAR! E nélkül hiába mutogatjuk a világnak a magyar történelem csodás eseményeit és azt a sok értéket, amit a magyartól kapott az emberiség. Hiába hivatkozunk arra, hogy védőbástyája voltunk Európának... hiába bizonyítjuk be, hogy hazudtak és hazudnak ellenségeink, amikor rosszat mondtak és állítanak a magyarról. Ha minden magyar kéz a magyar jövő érdekében egymásba fonódik, biztosan lehet remélni, hogy felfigyel rá az emberiséget csak képmutatásból hangoztató világ és visszahúzódnak a magyar nemzettestet nemcsak marcangoló, de azt egészen felfalni akaró ellenségeink...” ?

Nekünk üzennek tisztelt elődeink bölcs és józan szavai. Ezeket az átélt szenvedések, tapasztalatok, megfigyelések és mélységes hazaszeretet hozta létre. Az életképesség, a túlélés, a megmaradás és a szeretet bölcselete szól hozzánk minden mondatukból. Fedezzük fel gondolataik jelentőségét és építsük be életünkbe mindazt ami fontos lehet számunkra ma is. A gyakorlati megvalósítás feladata a miénk- ma élő magyaroké- mivel tudjuk, hogy a ma élőktől függ népünk és hazánk sorsa, gyermekeink és unokáink jövője. Szebb és jobb jövőt érdemel a magyar nép - erre kell öszpontosítanunk. Népünk és nemzetünk érdekét meg kell védeni minden idegen érdekkel szemben. Elég volt a szenvedésből, elég volt a hazugságból, az elnyomásból, a kiszolgáltatottságból, elég volt a butításból, a meggyalázottságból. Védjük meg önmagunkat és védjük meg egymást, hogy a magyar nép végre szabad és boldog lehessen saját hazájában. Ez a haza a teljes Magyarország és Magyarország szent föld. Ebben hinni kell! Ezt hirdeti Sziklay Szeréna (Papp-Váry Elemérné) “Hitvallás” című költeménye is, amely mára nemzeti imává nemesedett: “Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában...” Ebben hinni kell és dolgozni érte! Biztosítani kell azt is, hogy Magyarország vezetése, mindig magyar kézben legyen!

Orosz László

 

000.png