Hősi népben mélységes erők rejlenek, halhatatlan élet tüze ég benne.        

Kívánatos, hogyha valahol, hát az ifjúság lelkében sírjon fel a kuruc érzések tárogatója... Kívánatos, hogy az ifjúság szemei előtt elevenedjék meg Rákóczi legendaszerű alakja, s az ő kezéből vegye... a zászlót, mely ezt suttogja: „pro libertate".  

A magyar ifjúságra nagy hivatás vár... Ifjak! Legyetek másodszor honfoglalók! Ifjak, a hazát csak munkával ehet megtartani; meg kell simogatni minden rögét, s kalászát a munka, sugárzó energiájával... Rá kell ébrednetek népvezető hitvallásokra, hogy ez a derék nép ne legyen kiszolgáltatva... idegeneknek s kifutó bolondítóknak... Minél vigasztalanabb a jelen, annál bízóbb szemmel nézzünk jobb jövő után, s minél veszedelmesebb enyészet vesz körül, annál elszántabban lépünk ki a küzdőtérre! ...Ide hősök kellenek!  

Hisszük, hogy Istennek szándékai vannak emberekkel, s nemzetekkel, hogy a gondviselés kijelöli helyüket.

 

000.png