Magasságbeli, mindenható, jóságos Úristen, Dicséret, dicsőség tisztelet és áldás illet Téged. Magasztalunk és áldunk Téged minden teremtményedért, különösen testvérbátyánkért a Napért, ki életünket világítja be. E fényes, hatalmas tündöklés is rólad tanuskodik. Áldott légy Uram kis hugunkért a Holdért, a csillagokért az égen, melyeket széppé, ragyogóvá teremtettél! Áldott légy Uram öcsénkért a szellőért, a levegőért, a felhőkért, a nyugalomért, a változó időjárásért, mely teremtményeidet élteti! Áldott légy Uram víz nénénkért, akire nagy szükségünk van és aki szerény, értékes és tiszta! Áldott légy Uram tûz testvérünkért, aki világosságot ád a sötétben, s meleget ha fázunk, aki erőteljes és hatalmas. Áldott légy Uram Földanyánkért, ki fenntart és táplál bennünket, aki mindenfajta gyümölcsöt, füvet, gyógynövényt és csodálatosan szép virágokat terem!

Assisi Szent Ferenc (1182–1226)

 

000.png