igazat szóljunk és egyenesen éljünk!
Neked, hazánknak és embertársainknak
híven szolgáljunk!
Latolgatás nélkül adjunk és segítsünk!
Minden embert testvérként szeressünk!
Magunkhoz szigorúak, mások iránt
figyelmesek legyünk!
A természetben járva Téged meglássunk
és megszeressünk!
Szüleinknek és vezetõinknek, mint Neked
jó lélekkel engedelmeskedjünk!
Mindig örülhessünk és vidámak lehessünk!
Egyszerûségben élve lélekben gazdagodjunk!
Testi és lelki tisztaságban
a Te gyermekeid maradhassunk!