Mindenható Istenünk!

Áldott légy az életért, melyet neked köszönhetünk.
A gyermekek harmatos mosolyáért, az első
kiejtett magyar szóért – áldott légy!
Add Urunk, hogy életünk jó és hasznos legyen.
Adj erőt, egészséget, kitartást a munkához,
Melyet magunkért, családunkért, népünkért,
S Te érted végzünk Urunk.
Légy velünk életünk kanyargós útjain,
És kérünk mutasd a helyes irányt,
A járható ösvényeket.
Áldott légy Istenünk a magyar Édesanyákért,
Akiket beavattál a teremtés titkaiba. Kiknek féltő lelke
óvta első lépéseinket. Védd őket kérünk,
mert Te utánnad az ő kezükben van a Haza sorsa.
Adj fényt, tisztánlátást a ma asszonyainak, hogy
jövőnk is lehessen.
Áldunk Téged Istenünk a magyar Édesapákért,
kiknek erős karja nem engedte a Hazát elsüllyedni
Az évezredek viharaiban. Adj nekik erőt a további
küzdelemhez.
Áldunk Téged Urunk minden dicsőségért,
örömért, szenvedésért, jó és bal sorsért.
Megedződtünk a nehézségek leküzdésében.

Sokszor fenyegetett veszedelem bennünket, de
megtartottál minket, mert tudjuk, hogy terved
van velünk.
A szenvedések között is éreztük védelmező jelenlétdet.
Hála érte!
Mi úgy érezzük, hogy a Te néped vagyunk uram.
Tarts meg minket a jövő számára, terjeszd ki
védelmező karod fölénk.
Istenünk, ha Te vagy velünk, akkor ki lehet ellenünk?
Adj fényt Urunk, hogy mindannyian öntudatra
ébredjünk, hogy megláthassuk feladatainkat;
és kérünk add, hogy legyen elég erőnk küldetésünk
elvégzéséhez.
Légy velünk Istenünk és áldj meg bennünket,
Áldd meg a magyar családokat, hogy egy szebb
jövő szilárd alapjai lehessenek
Mindenható Istenünk, áldd meg drága magyar
hazánkat, hogy az újra a Te földi országod,
–Tündérország – lehessen.

O.L.

 

000.png