Üdvözlégy kegyelmes szent László király !
Magyarországnak édes oltalma,
Szent királyok közt drágalátos gyöngy,szentlaszló_1.png
Csillagok között fényességes csillag.
Szentháromságnak vagy te szolgája,
Jézus Krisztusnak nyomdokát követő;
Te szent Léleknek tiszta edénye,
Szűz Máriának választott vitéze.
Magyarországnak vagy királyi magzatja,
Szent királyoknak fényes tüköre:
Tenéked atyád kegyes Béla király,
Hogy hozzá képest is kegyes király lennél…
Azért igazságnak voltál bírója,
Szép szűzeknek voltál koronája,
Te tisztaságnak tiszta oltalma,
Irgalmasságnak teljes követe.
Dicsérjük magyarok Szent László királyt,
Bizony érdemli mi dicséretünket,
Dicsérjék őt angyalok, mondván:
Üdvözlégy kegyelmes Szent László király.

Részletek a XIV. századbeli kódex alapján

 

000.png

 

Reggeli Ima

Mennyei Atyánk! Kérünk add, hogy
Ma ne a világ alakítson minket, hanem
Legyen eronk ahhoz, hogy mi alakíthassuk
A világot.

Étkezés előtt

Jó Istenünk légy vendégünk,
Áldd meg amit adtál nekünk!

Étkezés után

Aki ételt, italt adott
Annak neve legyen áldott!
Ima napközben
Óh örök hatalom mennyei szent Isten,
Minden dolgaimban benned van reményem,
Te vagy oltalmam, vigaszom nékem.

(Tinódi Lantos Sebestyén, 1505-1556)

Elalvás előtt

Istenünk orizd nyugalmunkat,
Add, hogy álmunk legyen csendes és üdíto,
Hogy reggelre ébredvén
Jó eroben tudjuk végezni munkádat!

 

000.png

 

Mennyei seregek, boldog,tiszta lelkek,
Az Urra örökké, kik az égen néztek:
őtet teljes szívből ti mind dicsérjétek!
Angyalok, az Urnak követi kik vagytok,
Szentek, kik ő székét mind körülálljátok:
Örökké az Urat felmagasztaljátok!
Fényes nap világa, ez világ fáklyája;
Szép hold, éj lámpása, csillagok nagy
száma:
Az Urnak szent nevét mindörökké áldja.
Mert csak ő egyedül minden Teremtője,
S mindent bír, valamint magában rendelte;
Megmarad mindenek ellen ő szerzése.
Azért hát, ti hívek, Urnak szent serege,
Kik leginkább vagytok néki szerelmébe,
Örökké szent nevét dicsérjétek mennybe!

Balassa Bálint (1554-1593)

 

000.png

 

Jézus örök Magvető,
Kérünk Téged hallgass meg minket!
Búzából, babból, borsóból lesz a testünk,
Testünkből kikandikál a lelkünk,
Mint fából a virág.
S a lelkünkből illatozva illan feléd
Az imádság és a szeretet.
Kenyérből épül a Te földi tested:
Az Ember!
Hogy a földnek bő gyümölcsét adjad
És megtartsad
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Mécs László

 

000.png

 

Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó
Miasszonyunk! Gyermeki bizalommal fordulunk
Hozzád.
Légy közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket
végzetes veszély fenyegeti. Testvéreink közül sokan
szenvedélyeik rabságában sinylődnek. Az alkohol, a
kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezete, a
zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk,
dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja
nemzetünket.
Történelmünk válságai során őseink Hozzád
fordultak és Te meghallgattad őket.
Áldott Nagyasszonyunk!
Légy ma is végzetes bajunkban közbenjárónk!
Isten adjon erőt a lelki harcban, hogy
megszabaduljunk szenvedélyeink rabigájából.
Különösen irgalmadba ajánljuk azokat, akikért
felelősek vagyunk: családunk tagjait és a jövő
zálogát, a magyar fiatalokat.
Fogolykiváltó Boldogasszony, Krisztusnak Szent
Anyja és nekünk is Édesanyánk, légy közbenjárónk
szent Fiadnál!

Ámen

 

000.png