Angyaloknak nagyságos Asszonya.
Úr Jézusnak boldogságos Anyja;
Menyországnak szépséges ajtaja:
Paradicsomnak vagy széles kapuja…
Árvaságnak kegyes táplálója:
Özvegyeknek megoltalmazója:
Szegényeknek meggazdagítója:
Számkivetetteknek megboldogítója…
Halottaknak megszabadítója;
Ellenségnek megnyomorítója:
Királyoknak jó tanácsadója:
Magyaroknak megoltalmazója…

Részletek (1508)

 

000.png

 

Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz!
Kérjed a te Szent Fiadat érettünk!
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk,
Szép Szűz Mária, könyörögj érettünk!

Székelyföldi ének

 

000.png

 

Te vagy földi életünk Vezércsillaga,
Édes reménységünk, Kegyes Szűzanya,
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ó Szűz Mária!

Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,
Hogy kövessünk annak egész folyamán,
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ó Szűz Mária!

Te reménycsillag vagy éltünk tengerén,
Átragyogsz minden bú és baj fellegén.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ó Szűz Mária!

Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk,
Ha tűrve s Istenben bízva szenvedénk.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ó Szűz Mária!

És ha elközelget éltünk alkonya,
Te vagy vigaszteljes esti csillaga.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve, Ó Szűz Mária!

 

Énektár,1855

 

000.png

 

Ki jelen vagy a tûzben és a jégben,
Csillagok közt és bányák mély ölén;
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,
Madárdalban és kisgyermek szemén.

Ki igazgatod sorsok fordulását,
Romokból építsz boldog holnapot,
Hozzád küldjük ma szivünk imádságát:
– Uram, ne hagyd el árva magyarod! –

…Takard be őket tél hidege ellen,
Hozz sebeikre enyhe gyógyulást,
Adj Uram nekik áldó két kezeddel
Bő szüretet és gazdag aratást.

Légy velük, akik verejtékben ázva,
Az új Bábelhez hordják a követ,
S mentse meg őket irgalmad csodája,
Mikor a torony mindent eltemet…

Minden áldásod, amit nékünk szántál,
Oszd ki közöttük az újév során,
Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán
ÉLőKET köszöntsön a napsugár.

Ki jelen vagy a tûzben és a jégben,
Csillagok közt és bányák mély ölén;
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,
Madárdalban és kisgyermek szemén.

Ki igazgatod sorsok fordulását,
Romokból építsz boldog holnapot,
Hozzád küldjük ma szivünk imádságát:
–Uram, ne hagyd el árva magyarod! –

…Takard be őket tél hidege ellen,
Hozz sebeikre enyhe gyógyulást,
Adj Uram nekik áldó két kezeddel
Bő szüretet és gazdag aratást.

Légy velük, akik verejtékben ázva,
Az új Bábelhez hordják a követ,
S mentse meg őket irgalmad csodája,
Mikor a torony mindent eltemet…

Minden áldásod, amit nékünk szántál,
Oszd ki közöttük az újév során,
Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán
ÉLőKET köszöntsön a napsugár.

S.Z.

 

000.png

 

Tekints le ránk, örök Isten
Magasságos égből,
Legyen elég a magyarnak
Tenger szenvedésből.

Add vissza a szép Hazánkat
Igaz szabadsággal,
Hármashalmát négy folyóját
Kéklő Adriával.

Nyújtsd ki felé védő karod
Sorsdöntő időben,
Mentsd a vészben szegény magyart,
Óh, fenséges Isten!

Áldd meg ezt az árva népet
Hittel, reménységgel,
Adj megnyugvást, szeretetet
Éljen békességgel!

B. K.

 

000.png