Ki ülsz az égben a vihar felett,
Én Istenem halgass meg engemet.
Hozzád megy szívem, itt szavam dadog,
Hazámért reszketek, magyar vagyok.

A népekkel ha haragod vagyon,
A magyarra ne haragudj nagyon.
Ne haragudj rá, bûnét ne keresd,
Bocsáss meg néki, sajnáljad, szeresd.

Szeresd, vigyázz rá Istenem atyám,napkereszt_2.jpg
El ne vesszen veszejtõ éjszakán.
Mert itt a népek nem tudják, mit ér,
Hogy olyan jó, mint a falat kenyér.

Hogy nem szokott senkit se bántani,
Lassú dallal szeretne szántani.
Édes Istenem, te tudod magad,
A bárány nála nem ártatlanabb.

Te tudod ezt a fajtát, mily becses,
Milyen takaros, mily kellemetes.
Te látod életét minden tanyán,
Te tudod, hogy beszél: édes anyám

Te tudod a barna kenyér ízét,
Te tudod a Tisza sárga vizét.
Te tudod, hogy itt milyen szívesen
Hempereg a csikó a füvesen.

Tudod a nyáj kolompját ha megyen,
Édes szöllõnket tudod a hegyen.
S keserû könnyeink tudod Uram,
Hogy mennyit is szenvedtünk csakugyan.

S hogy víg esztendőt várunk mindenér
S hisszük, lesz még szőllő, lágy kenyér.
Oh, keljetek a magyart védeni,
Ti, Istennek fényes cselédei:

Uradnak mondd el aranyarcú Nap,
Mondd el szerelmes délibábodat.
Dicsérjed a Balatont, tiszta Hold,
Hisz szebb tükröd a földön sohse volt.

Csillagok értünk könyörögjetek:
Kis házak ablakában reszketeg
Szerteszét este mennyi mécs ragyog…
Könyörögjetek értünk csillagok.

Szép Ernő, (1884–-1953)

 

000.png

 

igazat szóljunk és egyenesen éljünk!
Neked, hazánknak és embertársainknak
híven szolgáljunk!
Latolgatás nélkül adjunk és segítsünk!
Minden embert testvérként szeressünk!
Magunkhoz szigorúak, mások iránt
figyelmesek legyünk!
A természetben járva Téged meglássunk
és megszeressünk!
Szüleinknek és vezetõinknek, mint Neked
jó lélekkel engedelmeskedjünk!
Mindig örülhessünk és vidámak lehessünk!
Egyszerûségben élve lélekben gazdagodjunk!
Testi és lelki tisztaságban
a Te gyermekeid maradhassunk!

 

 

Kérésünket halld meg, Isten.
Pusztítsd ezt a rontást innen,
Tedd, hogy gyászunk végetérjen
S fölnézzen rád jókedvében,
Ki e népbõl megmarad.
Igaz békét magyar földön
Adjon nekünk szent fiad.

Ismeretlen szerzõ, (1242)

 

000.png

 

Dicsőség Neked Istenem,
Hogy teremtettél s létezem.
Hogy itt vagy mindig énvelem:
A létem Benned élhetem…
Dicsõség Neked Istenem!

K. K. J.

 

000.png

 

igazbeke

Ó, milyen jó Uram
Benned megnyugodni.
Ó milyen jó, Uram
Neked hálát adni.
És hálaadásban
Szüntelen köszönöm,
Hogy Te adsz életet,
Te vagy az örömöm.

 

F.A.

 

000.png