Üdvözlégy Nap, ég királynéja,
Aki nekünk világosságot hozál,
Földünknek meleget adál.
Áldott légy Nap,
Aki széjjel oszlatod a fekete fellegeket,
Kalászunkat megérleled.
Légy dicsőítve nap,
Aki megöntözöd vetéseinket,
Virágainkat felékesíted.
Áldott légy nap, ég királynéja, üdvözlégy!

Lejegyezte Bálint József, Csík

 

000.png

 

Óh Istenünk, kit emberi szó nem tud kifejezni! Mindennek a teljessége vagy; megtöltesz minket a Naphoz hasonló ragyogással. Ha dicsőitelek, hogyan dicsőítselek? Mit mondhatok dicséretedre neked, Aki nem igényli az ember dicséretét? – Dicsőség neked!

Kaukázus vidéki magyar ima, lejegyezve 1180 körül.

 

Nagy mindenségednek parányai fordulunk hozzád kérésünkkel. Kérünk erősíts meg hitünkben, hogy az Igazságnak szilárd vallói lehessünk! Adjál fényt, mely életünk útját világítsa, adjál erőt, reményt, kitartást, egész-séget, hogy a tökéletes felé haladhassunk földi élet ünkben, s majd az új életbe bátran léphessünk. Add, hogy minden erőnket, teljes életünket Hazánk és magyar népünk felemelésére fordíthassuk. Tanuljunk, hogy taníthassuk az Igaz Tudományt. Kérünk, légy az élőkkel és légy az ehunytakkal is, hogy ne szenvedjenek, hanem az örök élet elnyerői lehessenek.

O.L.

 

000.png

 

Magasságbeli, mindenható, jóságos Úristen, Dicséret, dicsőség tisztelet és áldás illet Téged. Magasztalunk és áldunk Téged minden teremtményedért, különösen testvérbátyánkért a Napért, ki életünket világítja be. E fényes, hatalmas tündöklés is rólad tanuskodik. Áldott légy Uram kis hugunkért a Holdért, a csillagokért az égen, melyeket széppé, ragyogóvá teremtettél! Áldott légy Uram öcsénkért a szellőért, a levegőért, a felhőkért, a nyugalomért, a változó időjárásért, mely teremtményeidet élteti! Áldott légy Uram víz nénénkért, akire nagy szükségünk van és aki szerény, értékes és tiszta! Áldott légy Uram tûz testvérünkért, aki világosságot ád a sötétben, s meleget ha fázunk, aki erőteljes és hatalmas. Áldott légy Uram Földanyánkért, ki fenntart és táplál bennünket, aki mindenfajta gyümölcsöt, füvet, gyógynövényt és csodálatosan szép virágokat terem!

Assisi Szent Ferenc (1182–1226)

 

000.png

 

Az Isten mindenható.
Az Isten tökéletes.
Az Isten saját képmására teremtette az embert.
Én Isten gyermeke vagyok,
Az ő útját szeretném járni.
Gondolatban, szóban, tettben őt kell tükröznöm.
Ami benem tökéletlen, az nem isteni.
Szeretetlenség, harag, félelem, betegség, butaság
Nem isteni dolgok.
Akarom, hogy bennem szeretet legyen, mert
Én Isten gyermeke vagyok.
Bennem félelem nem lehet, mert
Én Isten gyermeke vagyok.
Egészségesnek kell lennem, mert
Én Isten gyermeke vagyok.
A jóra kell törekednem és
A bölcsesség útját kell járnom, mert
Isten gyermeke vagyok.
Istennel minden elérhető és megvalósítható, mert
Isten mindenható,
Az Isten tökéletes.
Én Isten magyar gyermeke vagyok.
Teremtő Atyánk! Világosíts meg bennünket,
Magyar népünket, az egész emberiséget,
Hogy felismerjük az Isteni igazságokat, hogy
Megértés, szeretet, bölcsesség, tökéletesség
Uralkodjon közöttünk és az egész világon.

 

000.png