Boldogasszony Anyánk
Boldogasszony Anyánk, Régi nagy Pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, Így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,boldogasszony.jpg
Ne felejtkezzék el, szegény magyarokról!
Ó Atya Istennek Kedves szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról!
Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról!
Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról!

Énekgyűjtemény,(1714)

 

000.png

 

Mindenható Istenünk!

Áldott légy az életért, melyet neked köszönhetünk.
A gyermekek harmatos mosolyáért, az első
kiejtett magyar szóért – áldott légy!
Add Urunk, hogy életünk jó és hasznos legyen.
Adj erőt, egészséget, kitartást a munkához,
Melyet magunkért, családunkért, népünkért,
S Te érted végzünk Urunk.
Légy velünk életünk kanyargós útjain,
És kérünk mutasd a helyes irányt,
A járható ösvényeket.
Áldott légy Istenünk a magyar Édesanyákért,
Akiket beavattál a teremtés titkaiba. Kiknek féltő lelke
óvta első lépéseinket. Védd őket kérünk,
mert Te utánnad az ő kezükben van a Haza sorsa.
Adj fényt, tisztánlátást a ma asszonyainak, hogy
jövőnk is lehessen.
Áldunk Téged Istenünk a magyar Édesapákért,
kiknek erős karja nem engedte a Hazát elsüllyedni
Az évezredek viharaiban. Adj nekik erőt a további
küzdelemhez.
Áldunk Téged Urunk minden dicsőségért,
örömért, szenvedésért, jó és bal sorsért.
Megedződtünk a nehézségek leküzdésében.

Sokszor fenyegetett veszedelem bennünket, de
megtartottál minket, mert tudjuk, hogy terved
van velünk.
A szenvedések között is éreztük védelmező jelenlétdet.
Hála érte!
Mi úgy érezzük, hogy a Te néped vagyunk uram.
Tarts meg minket a jövő számára, terjeszd ki
védelmező karod fölénk.
Istenünk, ha Te vagy velünk, akkor ki lehet ellenünk?
Adj fényt Urunk, hogy mindannyian öntudatra
ébredjünk, hogy megláthassuk feladatainkat;
és kérünk add, hogy legyen elég erőnk küldetésünk
elvégzéséhez.
Légy velünk Istenünk és áldj meg bennünket,
Áldd meg a magyar családokat, hogy egy szebb
jövő szilárd alapjai lehessenek
Mindenható Istenünk, áldd meg drága magyar
hazánkat, hogy az újra a Te földi országod,
–Tündérország – lehessen.

O.L.

 

000.png

 

Oh hatalmas isteni erő,
ki jelen vagy a Napban
és azon túl is:naphimnusz.png
köszöntöm fényedet,
mely az egész Földet besugározza;
világítsd meg életem,
s lényem minden részét.
Ragyogjon, áradjon az égi fény!
Oszlasd el a sötétséget
és bontsd fel a butaság béklyóit!
Tölts meg engem kristálytiszta
égi erővel!
Nyilvánulj meg rajtam keresztül is
egyre jobban, mert
én gyermeked vagyok.

O. L.

 

000.png

 

olmadonna.png

 Boldogasszony Anyánk, 
Magyarok Királynéja,
Mennyei Édesanyánk,
Népünk reménysége,
Boldogasszonyunk!
Hozzád száll sóhajunk:
Tekints le hazánkra,
Légy mennyei követünk,
Áldd meg magyar népedet,
Hogy járja az Isten-i utat,
S példát mutatva a világnak
Áraszthassa az égi fényt. 

Orosz László

 

000.png

 

Hiszek Uram kis alkotásaidban.
Virágban, fában, fûben, bokorban,
És mindenek felett abban,
Hogy felettük Te állasz
Ezer alakban.

Hiszek Uram az értelemben,
Hogy megérthettem:
Minden értelmetlen
Nélküled…

Hiszek a templom hûvösében,
Az erdőben, a tündérmesében.
Anyák rajongó szemében,
A parkok lombos rejtekében…

Uram segíts! Még nem az égbe vágyom
Mert itt a földön is akad egy-két álom.
Ha akarod valóra váltom.

Hiszek Uram nagy alkotásaidban,
Virágban, fában, fûben, bokorban.
Kis állatokban, őzben, madarakban
És mindenek felett abban,
Hogy felettük Te állsz
Ezer alakban.

A. B. L.

 

000.png