„New Catholic Encyclopedia”, VII. kötet, 244. oldal Mc Graw Hill Book Co., New York, 1967. – Részletek:

Magyar irodalom – címszó alatt kb. 12 sorban említi az elavult finn-ugor elméletet, majd igen figyelemre méltó adatokat közöl:

„... a (magyar) nemzet és nyelv távolabbi múltjáról teljes biztonsággal keveset lehet mondani; de a közelmúltban jelentős kutatás folyt annak a néhány nyilvánvaló hasonlatosságnak vizsgálatára, amely a magyar és az ősi sumér nyelvek között fennáll…” További részek:„…keserű és dicsőséges történelme folyamán a Magyar Nemzet „Isten választott népének” tekintette önmagát, akinek különleges küldetése van.

A nemzeti irodalom jó részt e szerint fejlődött, ezt a küldetést határozta meg és ezt hirdette…”

 

000.png