A magyar nemzet fiai nem tudják, hogy kik voltak az őseik. A magyar nemzet fiai úgy tudják, hogy Ázsiából idevándorolt ezeresztendős keverék nép vagyunk. Az iskolában ezt így tanítják, és a sajtó is így hirdeti.
A magyar nemzet fiai tudják meg, hogy nem Ázsiából szakadtunk ide, hanem év tízezredek óta itt lakunk. Európai őslakók vagyunk, hatalmas, nagy műveltségű faj késő utódai, az egyedüliek, kik faji sajátosságaink mellett megőriztük régi nyelvünket, régi népművészetünket, régi hagyományainkat.
Körülöttünk közel és távol – még Ázsiában, sőt Afrikában is – nemzetek élnek és éltek, melyek a mi fajtánk, vagy amelyek kultúránkat vették át, avagy ősi elődeink fajtáján és kultúráján épültek fel évezredekkel ezelőtt. Magyar testvérem, nem vagy ázsiai, nomád horda ivadéka. Vetkőzd le azt a beléd oltott hunyászkodást, mellyel az idegen nemzeteket nézed. Tudd meg, ha büszke voltál magyar voltodra, hogy az égig érhet faji büszkeséged, ha pedig keverékfajzatnak érzed magad, ébredj és tudd meg, hogy nincs különb fajta a te fajtádnál.
 
osisegunk.jpg
 
 
000
 
 
 
000