Nyomtatás 
Könyveket ír, előadásokat tart. Utazik. Prédikál. Szinte minden nap. János evangélista hosszú életének utolsó éveiben már összefüggően beszélni nem tudott, ha ritkán megszólalt, egyetlen rövid mondatot ismételgetett: 
 
„Szeressétek egymást!papp.png Szeressétek egymást!”

Jóska Bácsi a Teremtőtől megkapta a hosszú élet kegyelmét és terhét. Életének első fele a küzdelemről szólt. Fájdalomról, szenvedésről,lemondásról. A Magyar Népmesék üzeneté példázza élete. Ő a próbákat kiállta és elnyerte az elérhetetlent. Mindenki szeretetét! Három generáció tiszteletét! Szeresd a Teremtői rendet! 
A FÖNT és a LENT harmóniáját! Szeresd a gyermekeket, akik az angyalok, az ég üzenetét közvetítik! Szeresd Atyáid és Anyáid hagyatékát, tudását, műveltségét! Szeresd Hazádat, a Kárpát-hazát! „Szeressétek egymást!”
Jóska Bácsi evangéliumi üzenete a Magyar Nép üzenete. A szerves műveltség a keret, a forma. Az üzenet Istentől jön.
 
Figyeljetek a Teremtő üzenetére! Figyeljetek Jóska Bácsi szavaira, mondataira, átadott tudására! Jóska Bácsi! Kérjük a Teremtőt, hogy még sokáig légy szellemi, lelki vezérlő csillagunk!
 
Papp Lajos ( 2010 június )
 
 
000