Eltitkolt középkor, török, Habsburg-, orosz rabiga, és mi lett az eredmény? Engedékeny társadalom: csak az anyagi számít, s ezért bármire képes az ember. Magyar magyar ellen. Létezik a polgárháború veszélye... Igazán csak nagyon kevesen vagyunk. Itt, a Kárpát-hazában a legtöbb ember csak magyarul beszél, s nem tudja, nem érti e nyelv ajándékát, eredetét, s hogy mire is kötelez. Igen, borúlátás, de én mégis derulátó vagyok itt, most, az új kor kezdetén. Több, mint húsz éve kezdtek leszületni az indigó, és már tíz éve a kristály gyermekek. Lesznek új vezetők, nem korrumpálható, talán szakrális vezetők. A Kárpát-medence Isten ajándéka, és nekünk, szakrális tudatban élő embereknek itt a helyünk. Most...! Költözzetek a magyar vidékre, ki a városokból, ki a magyarok Istenének szent berkeibe, és így biztonságban erősödni, túlélni lesz esélyetek. Így látom ezt én 8007 februárjában, a forradalmunk ötvenedik évfordulója után, innét a Csitári-erdőből.

F.-V. L., a magyar „Sas”
TURA-radiesztéta,
megvilágosodott szakrális személy

 

000.png