Urunk, ki eloszlatod a sötétséget
És megvilágosítod orcánkat,
Kegyelmes Atya vagy te!
Ki felegyenesíted a görnyedőt,
Véded a gyöngét.
Jöttödkor a föld gyermekei
fénylő orcádra tekintenek.
Egy hangon szól minden élő torka,
s a fejek is együtt emelkednek,
mikor első sugaraid felragyognak.
Keltedet köszönti örvendezve minden,
Te vagy a láthatáron kigyúló fény,
Te vagy a föld peremén fellobbanó égi tűz –
Ha csak rád pillantunk is
Emberi szívünk megdobban.

Folyamköz, Kr.e.: 2500 körül

 

000.png

 

Boldog Isten nézz ránk a magas egekből,arpadapank.png
Áraszd ránk mosolyod fénylő napszemedből.
Nemzetek Istene! Add vissza e földet!
Magyarok Istene! Tarts meg itt bennünket!
Évezredeken át, áldd meg életünket,
Viharban és vészben oltalmazz meg minket!
Adj szívünkbe békés, derűs boldogságot,
Ne érezzük soha a hontalanságot.
Duna, Tisza partján magyar szóval áldjunk,
Ez legyen örökre a mi Szent Országunk.
Legyen minden magyar a Te fény gyermeked,
Pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted.

szerzője ismeretlen

 

000.png

 

Látlak én Istenem
Kelő nap fényében,
Huvös harmatcseppek
Ragyogó tüzében.

Hajnali szellőnekkeltakereszt
Susogó szavában,
Hazajött fecskének
Hál'adó dalában.

Láttalak az erdők
Nehéz zúgásában,
Parányi kakukfű
Erős illatában.

Láttalak apámnak
Szigorú szemében,
Jó anyám kezével
Te gondoztál engem.

Hirdet a villámlás
Meg az ég zengése,
Biztat a szivárvány:
Nem haragszol mégse.

Érezlek szívemben,
Érezlek lelkemben ?
Maradj itt Istenem,
Teljes életemben !

Móra László, Móra Ferenc unokaöccse született 1890-ben.

 

000.png

 

Édes hazánk fejedelme,rakoczi_im.png
Égi küldött, Isten szentje,
Vezesd népünk földi útján,
Lelkesüljünk ősi példán.
Tehozzád méltók lehessünk,
S népünkért mindent megtehessünk.
űzd már el a sötétséget,
Világíts meg minden népet.
Szabadság szent lobogója,
Eljött újra a döntő óra,
Erősítsd meg néped szívét,
S a Boldogasszony szép hitét.
Fénylő csillag, népünk szentje,
Testvéreid hozzad egybe.
Boldogabb jövőnk így lehet,
Áldott legyen szent neved.

O. L.

 

000.png

 

Miatyánk Úristen!
Ki vagy a mennyekben.
Add, hogy Hazánk újból
Szabad, nagy lehessen.

Szárítsd fel a könnyet.
Vess véget a jajnak.
Nyújts felénk bíztatást
Annyi sok mártírnak...
Idegen rabságban
Sínylődő Magyarnak.

Miatyánk Úristen!
Tekints le a földre.
Egy bizakodó Nemzet
Térdel könyörögve.
Milliók ajkáról
Esdő ima rebben:

MIATYÁNK ÚRISTEN...!
KI VAGY A MENNYEKBEN...
ADD...HOGY HAZÁNK ÚJBÓL
SZABAD, NAGY LEHESSEN!

 

000.png