Tibet első királyainak története jórészt mondai jellegű, mivel ezek szájhagyomány alapján maradtak fönn. Írásba foglalásuk kb. a hetedik században történt meg. A tibeti uralkodók életéből főleg azt jegyezték föl, amivel hozzájárultak a nép szellemi jólétének emeléséhez. Hadi tetteik csak futólag vannak említve. Általában Nyatri Tsanpo-t tekintik Tibet legelső olyan királyának, akit a történelem is megemlít. Egyben ő a Yarlung uralkodóház megalapítója, mely 33 királyt adott Tibetnek. A fönnmaradt mondák szerint Nyatri Tsanpo (nevét többféleképp írják, például:gNah-K’ri-b Tsan-po) szittya (shakya) eredetű volt és megjegyzik, hogy szemei kékes-zöld (türkiz) színűek voltak.Édesapja a szittya nép Licchavi ágából származott, és ő volt Buddha első fejedelmi támogatója. Az közismert, hogy Shakyamuni Buddha maga is szittya származású volt. Nyatri Tsanpo tibeti király édesapjának neve MAGGYAPA. A Yarlung uralkodóház nevét őrzi egy völgy Lhászától délkeletre. A mondák ezt a völgyet tekintik a tibeti művelődés bölcsőjének

 

000.png