Mi ez a nagy zajongás, ugyanakkor titokzatosság egy évszám körül?
 
Könyvek, rövid-hosszabb irományok tucatjai, valamint filmek, ugyancsak előadások hosszú sora foglalkozik e kérdéssel. Ami természetesen jó, ha a valóság megvilágítása lenne a cél. Sokszor viszont úgy mutatkozik, hogy a szenzációhajhászás, vagy anyagi érdek az elsődleges indíték. Mások pedig mindennel kapcsolatba akarják hozni 2012-t, akár van rá alap, akár nincs. A kérdést tudományosan kezelők egy része pedig a bonyolult maja időszámítási rendszert - túl aprólékosan magyarázva - még bonyolultabbá teszi a kérdést. Kevés a megbízható, tárgyilagos munka, pedig lehet egyszerűsítve és mégis értelmesen foglalkozni a témával. Röviden:
 
Az ősi maja nép egyik időszámítási rendszerének negyedik szakasza fejeződik be 2012. dec. 21-én.
 
A negyedik szakasz Kr.e.: 3114 augusztusában kezdődött és 2012. december 21.-ig tart.
 
Másnap pedig kezdődik az ötödik szakasz, amely majd kb. 7138-ig terjed. Egy-egy ilyen hosszú időtartam kb. 5126-5128,5 év.
 
2012-ben kezdődik az ötödik ilyen időszakasz.
 
Az egyik maja csoport Guatemalában ezt úgy mondja, hogy a Nap ötödik korszaka kezdődik 2012 decemberében, amelyik kb. 7138-ig fog tartani. Azután majd jön a hatodik korszak és így tovább. Ha valaki bonyolult helyzetet akar teremteni, azt megteheti, az un. nyugati időszámítás rendszerével is. Hogyan?
 
A mai időbeosztás: másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év, évtized, évszázad, évezred. Tudjuk, hogy egy perc 60 másodpercből áll, 60 perc pedig egy óra, 24 óra egy nap,7 nap egy hét, kb. 28-31 nap egy hónap, 12 hónap egy év, ami kb. 365 nap, vagyis 52 hét stb. Viszont nem gyakori, ha valaki azt kérdezi, hogy hány másodperc egy nap, vagy hány perc egy hét, vagy hány óra egy hónap stb. Ezt is lehet a végtelenségig bonyolítani.
 
A gyakorlat viszont ezt nem kívánja. A maja időszámítási rendszer egyik nagy egysége a Baktun, ami 144,000 nap.13 Baktun tesz ki egy még nagyobb egységet, ami kb. 5126-5128,5 év. Némelyik maja csoport ezt az időtartamot a Nap egy-egy korszakának tekinti.
 
Az ő időszámításuk szerint eddig négy ilyen telt el és 2012-ben kezdődik a Nap ötödik korszaka. (Mások szerint 2014-ben.) A maják többfajta naptárrendszert használtak és némelyik elég bonyolult, de 2012 megértéséhez nem tartoznak szorosan. Sokan emlékeznek még a nyugati időszámítás szerinti 2000-es évszám körüli kavarodásra, az ijesztő jóslatokra, stb. Most hasonló a helyzet. Egymásnak ellentmondó elméletek bonyolítják a helyzetet. A kérdés kettős megközelítése elfogadható képet adhat. Az első megközelítés a már tárgyalt maja naptár rendszerek egyike, amely szerint 2012-ben elkezdődik a Nap ötödik korszaka. A második közelítés csillagászati megfigyelésen alapszik, mely szerint Naprendszerünk helyzete (beleértve Földünket is) a Tejút-rendszerhez viszonyítva módosul. Ennek következtében a Tejútról érkező fényrészecskék Földünket még éjszaka is derengésben tarthatják. E hőt nem sugárzó fényrészecskék hatása nagyon lényeges - mondják e feltevés hívei. Magyar táltosok szerint segítheti az emberi tudat megvilágosodását, és annak emelését is, abban az esetben, ha az egyén megtisztítja, önmagát testileg, lelkileg és szellemileg a sötétség üledékétől. Ebben az őszinte és kitartó tisztulási folyamatban jelenthet hatást a Tejút fokozódó fényhatása. Ugyanakkor a sötétség ügynökeinél pedig fokozódó ellenállást vált ki, mert a butaság, a sötétség, az anyagelvűség, az önzés és hazugság nem akarja uralmát föladni. Több évszázadon át uralták a Föld lakóinak jelentős részét, s most elérkezett az idő, amikor az ő erejük csökken. Ahogy növekszik a fény, úgy csökken a sötétség. TÖBBSZÖRÖSEN HAJNALODIK. E felfogás szerint már 1998-ban a fényöv küszöbéhez érkeztünk és hatása világszerte kezd megmutatkozni.2012-ben pedig a tényleges fényövbe kerül Naprendszerünk és abban maga a mi Földünk is. Mindez kihatással lehet az időjárásra is. Táltosok, látók véleménye szerint helyenként túl sok csapadék, máshol szárazság keletkezhet mindaddig, amíg ki nem egyenlítődik a természet és az ember közti viszony. Ennek elérése után beáll az egyensúly az élet minden területén. Maja és magyar táltosok szerint ennek előfeltétele az emberiség megtisztulása, testben, lélekben és gondolatban. Szerintük minden emberi lény egy bizonyos feladat elvégzésére született. Minden feladat alapja az élet jobbá tétele, mely az Isteni út járásával érhető el. Nemzetek is csak úgy tudnak emelkedni, ha polgárai emelkednek. Ennek fontos része a testi, lelki, szellemi egészség. Ügyeljünk arra, hogy mit eszünk, mit mondunk, kivel érintkezünk, mit teszünk. A Mindenható Istenhez való viszonyunkat állandóan erősíteni kell.
Az a felismerés, hogy ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK, nagyban segíthet ebben a törekvésünkben. A Tejútrendszerhez való új helyzetünk a magyar mondavilágra is rávilágít. Atilla nagykirályunk legkisebb fia Csaba királyfi ötödik visszatérésére készül, (ha elég megtisztult lélek hívja és kéri eljöttét.) A magyarság székely ágának himnusza mondja: "VEZESD MÉG EGYSZER GYŐZELEMRE NÉPED, CSABA KIRÁLYFI CSILLAG ÖSVÉNYEN!" Ennek a csillagösvénynek jött el az ideje. Ez a csillagösvény a Tejút, ennek az erejét hozza Csaba királyfi. A csillagösvény Csaba királyfi útja, a megvilágosodás, a megtisztulás a felemelkedés útja. Ez a Isteni Út, melynek egyik nagy küldötte Csaba királyfi, aki a Mindenható magyar munkatársainak egyike. Segíteni akar, ha mi is segítünk magunkon. Nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy a ma élőktől függ Magyarország sorsa és bizonyos fokig a világé is. A magyar jövő olyan lesz, amilyennek azt a mai nemzedék megépíti. Jövőnk attól függ, hogy lesz e elég egészséges, bölcs, emelkedett lelkületű magyar fiú és lány, akik tudják, hogy mit és mikor kell tenni és azt a legjobb tudásuk szerint meg is teszik. Fásultság, közöny, levertség, érdektelenség - a kedvező kifejlődés súlyos akadályozói. Tevékeny, magabiztos, reményteli, hithű személyekre van szükség, akik hajlandók és képesek együtt dolgozni az égi erőkkel. Akik Isten földi munkatársaiként védeni és építeni akarják hazánkat, hogy a XXI. század a felemelkedés százada legyen a magyar nép számára. Minden nemzedéknek bizonyítania kell rátermettségét. Tedd magad alkalmassá arra, hogy a Mindenható Isten munkatársa légy és vele építsd a boldogabb magyar jövendőt!
 
GYERMEKEIDNEK ÉPÍTED! 2012 az új kor hajnalát jelenti. Az újkorban kiérdemelt, elfoglalt helyünk mostani felkészültségünktől függ. Ez természetesen úgy egyéni, mint nemzeti vonatkozásban egyformán érvényes. Mi a teendő? Mivel mindenkinek más és más a helyzete, lehetősége, adottsága, ezért a tennivaló is ezek szerint alakul.
 • Szívében haragot senki ne hordozzon. Bocsássunk meg egymásnak és önmagunknak is.
 • Mélyítsük el kapcsolatunkat a Mindenhatóval, ima, elmélkedés, jó cselekedet, igaz beszéd által is.
 • A pusztítás  és a rombolás minden formáját vessük el.
 • Ne engedjük magunkat beugratni a sötétség ügynökeitől.
 • Védjük meg Magyarország és a magyar nép érdekeit minden más érdekkel szemben.
 • Káromkodás, átkozódás nem méltó hozzánk, azok káros, romboló erők.             
 • Növelni kell a magyar családok létszámát. A gyermekáldás Isten ajándéka.
 • Teremtsünk lelki békét, általa boldogabbak leszünk.
 • Tiszteljük és becsüljük meg öregjeinket, egyszer mi is azok leszünk.
 • Fedezzük fel nemzeti értékeinket, hagyományainkat, népdalainkat, népművészetünket, népmeséinket.
 • Őrizzük meg a magyar nyelv tisztaságát, kerüljük az idegen szavak, kifejezések, nevek használatát.
 • Támogassuk a jó magyar irodalmat, költészetet.
 • Legyünk környezet védők. Ügyeljünk a levegő, a víz, a föld, környezetünk és lelkünk tisztaságára.
 • Lelki alapú, tehetséges, jó vezetőket válasszunk úgy helyi szinten, mint országosszinten.
 • Védjük meg és ápoljuk az Igazat, a Szépet, a Jót.
 • Keressük mindig az Igazságot, tanuljunk és művelődjünk folyamatosan.
 • A lelki fejlődés az emelkedett élet alapja.
 • Éljünk kiegyensúlyozott, egészséges, derűs életet.
 • Legyünk türelmesek, segítőkészek.
 • Gondoskodjunk gyermekeink megfelelő neveléséről, oktatásáról, jobb jövőjéről.
 • Legyünk méltók elődeinkhez és tiszteljük őket.
 • Munkánkat végezzük szorgalommal, kitartással, lelkiismeretesen.
 • Ismerjük fel és tudatosítsuk azt, hogy Isten gyermekei vagyunk és azt, hogy életünk lehet szép és lehet jó.

O.L.

 

000.png